Dni obce Kobeliarovo a Pavol Jozef Šafárik


//Dni obce Kobeliarovo a Pavol Jozef Šafárik

Naša obec Kobeliarovo je malá,  ale známa,  predovšetkým  tým, že sa tu narodil veľký  učenec a buditeľ  slovanského národa – Pavol Jozef Šafárik. A prečo ho spájame s Maticou slovenskou? Už roku 1827 písal Šafárik, v tom čase riaditeľ gymnázia v Novom Sade, Jánovi Kollárovi, evanjelickému farárovi v Pešti, či by sa aj pre Slovákov nemohol zriadiť podobný spolok. Doslova: „Nemohla by se nějaká kupecká společnost – asi jako Matica srbská sebrati?“ A tam sa to celé začalo. Najlepšie to vystihuje jeho citát: „Jazyk je vedomie národa, je to jeho duch vo svojom najvyššom zjavení, je to čarovne mocný zväzok, ktorý zväzuje dieťa s matkou, brata s bratom, rodinu s rodinou a všetkých spája v jeden národ“.

A práve to bolo dôvodom, prečo sa v dňoch od 10.5.-12.5.2019 konali po prvýkrát Dni obce, zamerané na počesť 224. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika. Program sa začínal  v piatok kultúrnym vystúpením detských  súborov z Gemerskej Polomy, CVČ Dobšiná  a hudobníkov z Levíc. Nálada bola výborná, spievala celá preplnená sála. V sobotu si prišli na svoje  turisti, ktorí svoj výstup na Ždiarik, venovaný práve pamiatke rodákovi, začínali spevom a hudbou znejúcou z harmoník a basy. Počasie nám prialo. V cieli boli pripravené hry, maľovanie na tvár,  ale i výborný guláš či čapované pivo. Záver celého podujatia vyvrcholil nedeľnými slávnostnými bohoslužbami v našom evanjelickom kostole s nádhernou kázňou v podaní Mgr. Martiny Gdovinovej a položením spomienkových vencov  na pamätný dom.  Položili ho  starostka obce PaedDr. Janka  Regrutová  a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave  Ing. Zlatica Halková. No a celkom na koniec zaznela spontánne zaspievaná pieseň „ Radzim, Radzim sivá skala …“ v podaní kobeliarovských žien.

 

PaedDr. Janka Regrutová

2019-05-27T14:45:59+00:0027 mája 2019 |Košický kraj|
X