Pozvánka (pdf)

Tešíme sa na Vás!

Matica slovenská Vás srdečne pozýva vedecký seminár venovaný 100. výročiu od podpísania Pittsburskej dohody

(6.6.2018 o 10.00, Dom J. C. Hronského, Martin)

10.00 – 10.05: otvorenie seminára
10.05 – 10.20 : príhovory hostí

Začiatok seminára:

10.20 – 10.40: PhDr. Ferdinand Vrábel Spolupráca Slovákov a Čechov v USA. Od Clevelandskej dohody po Pittsburskú dohodu.

10.40 – 11.00: PhDr. Peter Mulík, PhD.  – Terminologický problém národno-štátnych koncepcií Slovákov na začiatku 20. storočia

11.00 – 11.20  - prestávka

11.20 – 11.40 - Prof. h. c. Ing. Martin Bosák, PhD. – Michal Bosák a vznik Československa v roku 1918

11.40 – 12.00 PhDr. Calude Baláž – Malá poznámka k 100. výročiu podpísania Pittsburskej dohody

Záverečná diskusia, ukončenie seminára – 12.15 hod.