Gemerské bryndzové halušky


//Gemerské bryndzové halušky

Už sa stalo tradíciou, že stretnutia seniorov ZO JDS na Hornom Gemeri majú svoje osobitné čaro. Inak to nebolo ani dňa 24. 5. 2019 v obci Vyšná Slaná, kde sa stretli seniori ZO JDS Betliar, Gemerská Poloma, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo a, samozrejme, domáci, pri súťažnom varení bryndzových halušiek. Zišlo sa nás na dvore Pozemkového spoločenstva Vyšná Slaná, ako sa na Gemeri hovorí, neúrekom. Na varenie halušiek sa podujalo 6 družstiev a nechýbalo ani druhé družstvo domácich, ktoré pripravilo chutný guláš z diviny. Okrem súťažiacich medzi nás prišiel aj starosta obce Ing. Dušan Gallo, riaditeľka Domu MS v Rožňave pani Ing. Zlatica Halková, predseda OR JDS v Rožňave Mgr. Ladislav Fabián, deti z miestnej MŠ pod vedením Mgr. Janky Ďuriškovej a bolo veselo. A ako to už býva, nič nie je dokonalé, tak aj toto podujatie trocha narušil výpadok elektrickej energie, čo zapríčinilo nefunkčnosť hudobnej aparatúry Jána Galla a elektrických varičov na prípravu ingredencií do halušiek. Trojčlenné mužské družstvo z Vlachova (Mgr. Ján Gecelovský, Štefan Bendik a hlavný kuchár Ivan Rybár) uvarilo aj špeciálne furmanské halušky, na ktorých si pochutila široká verejnosť. Pri výpadku elektrickej energie družstvo poskytovalo pomoc varičom na plyn aj iným družstvám.

Možno povedať, že ozdobou stretnutia seniorov z Horného Gemera v krásnom prostredí a za krásneho počasia v obci Vyšná Slaná nebola len súťaž vo varení bryndzových halušiek, ale splynutie staršej a mladšej generácie v jeden celok vyžarujúci šťastie, veselosť a spolupatričnosť. Nie je dôležité, ktoré halušky boli chutnejšie a kto sa ako umiestnil. Dôležitejšie je, že sme boli opäť spolu. Treba sa preto poďakovať ZO JDS Vyšná Slaná pod vedením Želmíry Emericiovej Vysokej a starostovi obce Ing. Ing. Dušanovi Gallovi za prijatie a organizáciu vydareného spoločného stretnutia seniorov Horného Gemera.

JUDr. Ján Klobušník

2019-06-12T15:11:27+00:0012 júna 2019 |Košický kraj|
X