Hrebendova zbierka kníh

thumbnail

Košice

Metej Hrebenda, známi ľudoví spisovateľ, zberateľ ľudových piesní, národný buditeľ a šíriteľ vzdelania aj prostredníctvom kníh, sa narodil v mesiaci marec a rovnako v tomto mesiaci i zomrel. K jeho pamiatke bol práve tento mesiac vyhlásený za mesiac kníh.
Pri tejto príležitosti Dom Matice slovenskej v Košiciach vyhlásil zbierku kníh pod názvom „Hrebendova zbierka kníh“. Zbierka našla veľmi pozitívny ohlas medzi matičiarmi, kde významne prispeli vysokoškolskí pedagógovia a študenti TUKE. Zozbierané knihy boli darované do Detského domova v Košickej Novej Vsi. Pani riaditeľka Mgr. Iveta Lumtzerová túto pozornosť a aktivitu Matice slovenskej prijala s nadšením, rovnako ako jej zverenci. Knihám sa potešili malí i veľkí. Zapôsobila na mňa reakcia detí, ktoré mali znalosti o živote Mateja Hrebendu.
Pri príležitosti mesiaca kníh nám zarecitovali i básničku, darovali nám vlastnoručne vyrobené darčeky a tešili sa na ďalšie stretnutia a podobné aktivity matičiarov.

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia