Jozefovské jarné spevy


//Jozefovské jarné spevy

Vlachovo, 17. 3. 2018

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Vo Vlachove vítali jar piesňami a detskými hrami. Občianske združenie Stromíš, Obec Vlachovo a Dom Matice slovenskej v Rožňave už tradične usporiadali podujatie s názvom Jozefovské jarné spevy, ktoré sa konajú na Skavke uprostred dediny. Táto tradícia sa zachovala z minulosti, keď ženy a dievčatá na Jozefa spievali Jozefovské piesne ako vítanie jari. Pre nepriaznivé počasie sa toto podujatie aj tento rok presunulo do Kultúrneho domu. Po úvodnom slove Sašky Vargovej a príhovore pána starostu Ing. Petra Pakesa otvorila program ženská spevácka skupina FSk Stromíš piesňou A pred Jozefom v tot týžden. Po nich sa predstavili deti z DFS Radzimčok z Vyšnej Slanej a deti z Malého Stromíša s jarnými hrami. Ich vystúpenie bolo veľmi roztomilé. Svojimi piesňami obohatili program aj hostia FSk Gočovan z Gočova. Vybrali si prekrásne piesne a boli to piesne staré, také, čo boli spievané od srdca. Bol to naozaj krásny a hlboký umelecký zážitok. Na záver odznela prekrásna spoločná pieseň Veľká noc prichodí. Ďakujeme účinkujúcim, ale aj organizátorom a partnerom podujatia (MO MS Vlachovo a Jednota dôchodcov Vlachovo) za prekrásny kultúrny zážitok.

Tatiana Tomková

2018-03-21T15:24:37+00:0021 marca 2018 |Košický kraj|
X