Krajské kolo Olympiády SJ a literatúry

thumbnail

Košice, 1. 2. 2017

Dňa 1. 2. 2017 o 9,00 hodine v priestoroch Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa celkom 66 súťažiacich z desiatich okresov a to 35 žiakov z 20 gymnázií, 21 žiakov z 12 stredných odborných škôl a 11 žiakov zo základných škôl 11 okresov košického kraja.
Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice s podporou Domu Matice slovenskej v Košiciach, ktorá zabezpečila a odovzdala ocenenia víťazov v jednotlivých kategóriách. O vyhodnotení olympiády rozhodovali komisie v troch kategóriách. Medzi prítomnými hosťami bola aj Mgr. Viktória Rozsypalová z Okresného úradu Košice odboru školstva.
Na prvom mieste sa v kategórii A umiestnila Jankurová Petra z gymnázia Šrobárova v Košiciach, v kategórii B Mošková Klára z gymnázia P. Horova v Michalovciach a kategórii C Jusková Michaela zo základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu.

Michal Matečka
riaditeľ DMS Košice

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok z podujatia
článok z podujatia

 

článok z podujatia
článok z podujatia