Kultúrne umelecké slávnosti v Košiciach


//Kultúrne umelecké slávnosti v Košiciach

Košice, 20. 2. 2018

Dňa 20. februára 2018 sa v Radnici Starého mesta Košice v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré mesto uskutočnil nultý ročník súťažnej prezentácie hudobných a dramatických kolektívov s názvom Kultúrne umelecké slávnosti. Podujatie sa konalo pod záštitou Matice slovenskej v rámci jej hlavných aktivít v Roku slovenskej štátnosti, v spolupráci s Mestským úradom Košice – Staré mesto a OZ KošAb. Napriek zúriacej chrípke, ktorá skolila aj mnohých našich umelcov a neumožnila im tak prísť, sa podarilo vyskladať zaujímavý a veľmi bohatý program. Zastúpené boli hlavne folklórne skupiny, ale aj divadlo a tanečnice.
Po prezentácií sa účinkujúci odobrali prezliecť a pripraviť. Po polhodine sa opäť všetci zišli aj s porotou, ktorá vyžrebovala poradie a už nič nebránilo začatiu slávností.
Mikrofónu sa zhostila moderátorka Barbora Repková, ktorá sa spola oblečeným krojom zladila s témou podujatia. Privítala všetkých zúčastnených a pozvala k sebe zástupkyňu Domu Matice slovenskej v Košiciach, pracovníčku ThLic. Martinu Hockickovú, ktorá zhromaždenie srdečne privítala a povzbudila k radosti z prezentovania krásy umenia, ktorá by mala prevážiť súťaživosť. Zároveň vyjadrila veľkú vďaku všetkým účinkujúcim, ktorí prezentovaním svojich talentov sprítomňujú tradície a kultúru našich predkov. Následne sa ujala slova predsedníčka poroty Mgr. Katarína Strojná, ktorú určite poznáte z tanečnej, speváckej a zvykoslovnej relácie Kapura, ktorú moderuje. Taktiež všetkých privítala a súťažiacim ozrejmila podmienky a kritériá hodnotenia. Tiež im popriala veľa radosti pri svojom prezentovaní. Slova sa opäť ujala moderátorka, aby už vyzvala prvého súťažiaceho.
Do súťažnej prezentácie sa zapojilo jedenásť telies: Prešovskí heligonkári z Prešova, Živena z Moldavy nad Bodvou, folklórny skupina Studzenka z Plechotíc, Ženy – Folklórna skupina Studzenka, Muži – Folklórna skupina Studzenka, Konvalinka z Košíc, Matičiarky z Košíc, Ozvena z Čane, Sociálne divadielko Hopi hope z Košíc, Šťastná žena z Košíc a sólo p. Halapin z Plechotíc. Nesúťažne sa odprezentoval a svojou krásnou hrou na fujare spríjemnil čakanie na výsledky p. Tomko z Plechotíc. Vystúpenia boli ozaj nádherné a radosť z tohto kultúrneho podujatia bola v publiku zjavná. Porota mala neľahkú úlohu zhodnotiť a vybrať len troch, no nakoniec sa im predsa len podarilo rozhodnúť sa. Divadielko Hopi hope, ktorého účinkujúci – prevažne chlapci s Downovým syndrómom, na čele so svojím ergoterapeutom p. Joskóm, dostalo špeciálnu cenu poroty. Chlapci si zaspievali aj zatancovali na veľmi známu skladbu Hej sokoly, ktorá stále naberá na popularite, a zahrali aj na hudobných nástrojoch. Tretie miesto si vyslúžili Prešovskí heligonkári, na druhom mieste sa umiestnili Muži folklórnej skupiny Studzenka a absolútnymi víťazmi nultého ročníka sa stala folklórna skupina Živena. Svojím vystúpením – Pijácky blok – nielen ohúrili, ale aj pobavili témou, obsahom i prevedením.
Podujatie, ktorým ožila kultúra a folklór Abova, Zemplína a Šariša, sa stretlo s pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti aj účinkujúcich, ktorí sa už teraz tešia na ďalší ročník Kultúrnych umeleckých slávností.

ThLic. Martina Hockicková

Foto: Mgr. Katarína Strojná,
ThLic. Martina Hockicková

odovzdavanie ceny: 3. miesto Prešovskí heligonkárivystupenie

odovzdávanie ceny: 3. miesto Prešovskí heligonkári

 

vystupenie Prešovskí heligonkári

vystúpenie Prešovskí heligonkári

vystupenie Živena

vystúpenie Živena

ceny

ceny

vystupenie Ozvena

vystúpenie Ozvena

vystupenie Studzenka

vystúpenie Studzenka

 

2018-03-09T09:41:11+00:008 marca 2018 |Košický kraj|
X