Matica slovenská v Košiciach si pripomenula 25. výročie SR


//Matica slovenská v Košiciach si pripomenula 25. výročie SR

Košice, 11. 1. 2018

Dňa 11. januára 2018 si matičiari v Košiciach, ako to už každoročne býva, pripomenuli vznik SR slávnostným zhromaždením v reprezentačnej sále na ul. Hlavná 68. Toto podujatie bolo o to slávnostnejšie, že sme si tohto roku pripomenuli už 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vzhľadom na zhodu termínu výročia a Silvestrovských osláv sme sa aj tohto roku rozhodli osláviť túto významnú udalosť v histórii Slovákov v pokojnejšom období. Potešujúce bolo, že zhromaždenia sa zúčastnila aj početná skupina priaznivcov slovenskej štátnosti, ako aj zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií. Nedá mi, aby som nespomenul aj účasť matičiarov z MO MS Ličartovce z Prešovského kraja na čele s predsedníčkou MO MS a členkou DV MS p. Máriou Murdzíkovou.
Slávnostné zhromaždenie začalo hymnou Slovenskej republiky. Po nej vystúpil s hlavným prejavom predseda MO MS Košice, riaditeľ DMS Košice a člen Výboru Matice slovenskej Michal Matečka, ktorý zhodnotil priebeh a vznik Slovenskej republiky a poukázal aj na niekoľko významných udalostí, ktoré nás čakajú v tomto roku, ktorý MS vyhlásila za „Rok slovenskej štátnosti“. Vystúpili aj hostia so svojimi prejavmi. Za Stálu konferenciu Slovenskej inteligencie – Košicko doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., a za Slovenskú národnú stranu krajská podpredsedníčka Mgr. Monika Gergeľová.
Súčasťou slávnostného zhromaždenia bolo aj ocenenie významného matičiara – bývalého funkcionára MO MS Košice Ing. Juraja Koperdáka.
Podujatie sprevádzala spevácka skupina Matičiarky, pod vedením p. Emílie Nôtovej, ktorá vytvárala slávnostnú atmosféru počas celého aktu. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali Matičnú hymnu „Kto za pravdu horí“.

Michal. Matečka, MO MS Košice
Foto A. Meteňko, MO MS Košice

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-01-19T14:29:19+00:0019 januára 2018 |Košický kraj|
X