Mihálikova Sereď 2017


//Mihálikova Sereď 2017

Sereď, 6. 11. 2017

MO Matice slovenskej v Seredi, konkrétne Slávka Kramárová zorganizovala pre mládež v Dome kultúry už 14.ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá bola venovaná spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Tentokrát sa zúčastnilo spolu 31 súťažiacich v troch kategóriách: 1.stupeň ZŠ, žiaci 5.-7.ročníkov a žiaci 8.-9.ročníkov. Súťaže sa zúčastnili : ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ Pata, ZŠ J. A. Komenského, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ J. Fándlyho v Seredi a ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.
Vzhľadom k počtu zúčastnených zasadali dve poroty. Prvej porote predsedala spisovateľka Ružena Scherhauferová, členkami boli Hana Čížová a Anna Karelová- zástupkyne MS. Druhá porota pracovala v zložení Anna Pokorná- predsedníčka a viacnásobná celoslovenská víťazka v prednese prózy, Dária Braunová a Silvia Slováková- pedagogičky.
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň.

Výsledky:
I. kategória – poézia I. kategória- próza
1. Michal Mičo, ZŠ Pata 1. Martina Ivanová, ZŠ s MŠ K.K. Sládkovičovo
2. Carla Donayová, ZŠ s MŠ k.Svätop.Šintava 1. Alex Barienčík, ZŠ J. A. K. , Sereď
3. Hanka Kobelárová, ZŠ Vinohrady n/ Váhom 2. Vincent Ištok, ZŠ s MŠ k.Svätopluka, Šintava
3. Sofia Bavúzová, ZŠ J. Fándlyho, Sereď

II.kategória- poézia II. kategória- próza
1. Adam Čambál, ZŠ s MŠ k.Svätop.Šintava 1. Nina Dudiňáková, CZŠ sv. C. a M., Sereď
2. Sandra Kopčáková, ZŠ J. A. K., Sereď 2. Ema Takáčová, CZŠ sv. C. a M., Sereď
3. Tamara Šuhajová, ZŠ J. Fándlyho, Sereď 3. Dominika Mališová, ZŠ J. Fándlyho, Sereď

III. kategória- poézia III. kategória- próza
1. Eva Mančíková, ZŠ J. Fándlyho, Sereď 1. Ema Mančíková, ZŠ J. Fándlyho, Sereď
1. Lukáš Miklošík, ZŠ s MŠ k.Svätop.Šintava 2. Tamara Kuttnerová, ZŠ s MŠ Sládkovičovo
3. Zora Valábková, CZŠ sv. C. a M., Sereď

Ocenení dostali diplomy a knihy, ostatní súťažiaci pochvalné uznania a sadu fixiek. Ceny sponzorovalo Mesto Sereď. Všetci sa občerstvili napolitánkami a džúsom.
Žiakom ďakujeme za pekný umelecký zážitok a rodičom a pedagógom za prípravu na súťaž, ako aj účasť.

Výbor MO Matice slovenskej v Seredi

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-11-08T16:17:41+00:008 novembra 2017 |Trnavský kraj|
X