Mikulášske posedenie pre obyvateľov Čermáňa

//Mikulášske posedenie pre obyvateľov Čermáňa

Nitra, 6. 12. 2017

Mikulášske posedenie pre obyvateľov nitrianskej mestskej časti Čermáň patrí medzi každoročné zvyklosti. Aj tento rok Výbor mestskej časti Nitra – Čermáň pripravil v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre dňa 6. 12. 2017 príjemný popoludňajší program. Podujatie otvoril predseda VMČ Jozef Slíž, zároveň privítal členov výboru – podpredsedu Miroslava Tvrdoňa, Dalibora Repu a hostí – zástupkyňu prednostu mesta Nitra Ivanu Buranskú a riaditeľku Domu MS v Nitre Veroniku Bilicovú. Známe slovenské piesne si mohli prítomní hostia zaspievať spolu s doprovodom heligónky. Vianočnú atmosféru vo forme tancov, spevu, vinšov podčiarkli účinkujúce deti z Materskej školy Golianova. Súčasťou podujatia je aj informovanie a zhrnutie prác a úloh, ktoré zrealizovali poslanci za túto mestskú časť. Obyvatelia majú možnosť reagovať a vyjadriť sa v diskusii, ktorá nechýbala ani tento rok. Niektoré z dôležitých a akútnych úloh, ktoré sa kvôli mnohým faktorom nepodarilo zrealizovať, zostali prioritou na nasledujúce obdobie. Z pléna občanov odzneli však aj pozitívne odozvy, týkajúce sa najmä mestských komunikácií, opravených zastávok MHD či doriešenia telocvične na ZŠ Golianova. Verejnosť pozitívne vníma aj jedno z najväčších kultúrnych podujatí, ktoré organizuje VMČ spolu s Domom MS v Nitre, a to súťažnú prehliadku a degustáciu vín s názvom Čermáňske červené. 7. ročníkov tohto podujatia, ktoré podporuje vinárov a pestovateľov vín vlastnej produkcie sa úspešne rozšírilo aj medzi mladšou generáciou a stalo sa súčasťou vínnej turistiky s presahom Slovenskej republiky.
Tohtoročné stretnutie spestrili aj prednes básne nitrianskej poetky Márii Dankovej v podaní jej manžela Dušana Danka a prezentovanie časti výstavy Domu MS v Nitre Ornamenty Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorá bude verejnosti sprístupnená koncom januára. Mikulášske posedenie je podujatím, ktoré vyzýva obyvateľov k občianskej angažovanosti, vyjadreniu svojich názorov, návrhov a podnetov, ale rovnako chce obyvateľom spríjemniť obdobie Adventu vo forme kultúrnych programov a každoročných mikulášskych balíčkov.

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-12-08T15:47:19+00:008 decembra 2017 |Nitriansky kraj|
X