MO MS Horša – Horšianski matičiari otvorili rok 2019


//MO MS Horša – Horšianski matičiari otvorili rok 2019

Dobrým štartom pre ich činnosť bol Trojkráľový pochod po náučnom chodníku prírodnou rezerváciou Horšianska dolina. Ďalším dôležitým krokom pri štarte do roku 2019 bola výročná členská schôdza. Na jej začiatku sme si pripomenuli 170. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava krátkym životopisom, úryvkami z jeho tvorby, jeho významom pre Maticu slovenskú a hlavne jeho podielom na oživotvorení MS. V pracovnej časti schôdze sme zhodnotili svoju činnosť a hospodárenie v roku 2018 a vytýčili sme si program na rok 2019. Obsahuje hlavne podujatia, zamerané na pestovanie lásky k vlasti, národného povedomia a hrdosti, ale aj na starostlivosť o zdravie, pestovanie telesnej zdatnosti a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Príjemnou bodkou za výročnou členskou schôdzou bolo fašiangové posedenie pri pampúšikoch a dobrom šípkovom čaji.

 Mgr. Mária Udvardy-Liptáková,
Predsedníčka MO MS

2019-02-21T10:53:38+00:0021 februára 2019 |Nitriansky kraj|
X