Močarianske dni 2018


//Močarianske dni 2018

Tohtoročné Močarianske dni sa niesli v znamení 105. výročia narodenia nášho významného slovenského národovca a básnika, vzácneho zemplínskeho rodáka, ale aj 70 rokov jeho kňazstva, súčasne obohatené o vzácne stretnutia rodákov, stretnutia rodín, stretnutia priateľov i známych počas obidvoch dní na kultúrnom programe.
Na podnet bývalého žiaka Dr. Michala Kaňu krásnu hudbu a spev k nám priniesli zahraniční Slováci zo Selenče v Srbsku vďaka finančnému zabezpečeniu od Matice slovenskej, MO MS Michalovce a DMS Michalovce.
Už v sobotu vystúpilo v programe Gorazdov večer tridsať členov Komorného zboru ZVONY a Orchestríka pod vedením vedúceho súboru Dr. Súdiho.
V nedeľu ich tóny chrámovej hudby odzneli aj v závere svätej omše v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov a s ľudovými piesňami vystúpili na Festivale folklórnej hudby. Bolo cítiť z reči, z textov i melódií mnohých piesní, zvlášť zo zhudobneného textu Kraskovej Otcovej role „Prečo si nechal otcovskú pôdu, ochrancu nemá?“, ich nostalgiu za krajinou pod Tatrami.
Všetky ich vystúpenia mali vysokú umeleckú úroveň a Močarianskym dňom pridali na slávnostnej atmosfére. Na nedeľnej slávnostnej svätej omši, keď sme umiestnili relikviu blahoslaveného Titusa Zemana v našom Kostole sv. Gorazda a spoločníkov, privítal vzácnych hostí direktor saleziánov don Hrabovecký, medzi ktorými boli hlavný celebrant sv. omše provinciál saleziánov don Jozef Ižold, bývalí žiaci don Šándora, predstavitelia mesta i zástupcovia Matice slovenskej.
Riaditeľka DMS Michalovce PhDr. Karin Obšatniková a predseda MO MS Mgr. Ján Eštok sa už počas soboty venovali zahraničným Slovákom a oboznámili ich s krásami nášho regiónu, predstavili im náš Zemplín i mesto Michalovce a spoločne sa zúčastnili na prijatí p. primátora, kde sa hovorilo o úspešných vystúpeniach týchto zahraničných Slovákov na rôznych podujatiach na Slovensku i v zahraničí, ale aj o ich živote vo Vojvodine a ich problémoch.
Výnimočnosť týchto chvíľ umocnilo aj predstavenie knihy o histórii Močarian. Kniha Močarany kedysi a dnes prináša dôležité materiály od prvej zmienky o Močaranoch až po súčasnosť a cez uverejnené fotografie všetci spomíname, hľadáme svoje korene a chceme spoznávať dávnu históriu. Aj keď nám celkom neprialo počasie, Festival folklórnej hudby sa uskutočnil.
Moderátorka podujatia a zároveň vedúca FS Močaranka Emília Koribaničová privítala hostí a predstavila už v priestoroch kostola súbory Močaranka, Viňančan, Svojina, FSS z Ukrajiny a Komorný zbor Zvony a Orchestrík zo Selenče.
Gestorom zahraničnej účasti na Folklórnom festivale bola Matica slovenská, a preto predsedníčka OZ Močarany, členka výboru MO MS v Michalovciach Anna Kostovčíková, s radosťou privítala predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, ktorého príhovor bol v znamení vyzdvihnutia životného odkazu Gorazda Zvonického, popredného básnika slovenskej katolíckej moderny, pričom osobitne sa dotkol nevyhnutnosti podpory zahraničných Slovákov a ich aktivít zameraných na udržanie kultúrneho i duchovného dedičstva. Ako uviedol, podujatie malo niekoľko silných symbolík, ktoré sa niesli v duchu slovenského vlastenectva, kresťanských tradícií, autentického slovenského folklóru a pripomienky našich slovenských národovcov, ktorí obetovali celý život na oltár slovenskej vlasti.
Na spoločnom stretnutí s účinkujúcimi sa hovorilo o veľkom vlastenectve, ktoré znelo v ich piesňach, o novej spolupráci i ďalších vystúpeniach na Slovensku.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim i všetkým tým, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie, na stretnutie rodákov, stretnutie rodín.
Veríme, že celý program bol pohladením duše a všetci si odniesli do svojich domovov krásne duchovné i umelecké zážitky.

Anička Kostovčíková, predseda OZ Močarany a členka výboru MO MS Michalovce

 

 

 

2018-07-11T12:10:11+00:0011 júla 2018 |Košický kraj|
X