„Na Národné matičné slávností do Trnavy aj z metropoly východu“

//„Na Národné matičné slávností do Trnavy aj z metropoly východu“

„Na Národné matičné slávností do Trnavy aj z metropoly východu“

2017-09-17T21:56:26+00:00

Trnava, 8. -9. 9.  2017

Na tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré sa konali v Trnave v dňoch 7.-10.9.2017, sa vybrali aj matičiarky z Košíc. Za Miestny odbor Matice slovenskej Košice a za Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej sa slávností zúčastnila PhDr. Gabriela Čiasnohová. Lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach, známa šíriteľka slovenského ornamentu majstra Koselníčka bola oslovená riaditeľom Domu Matice slovenskej v Košiciach, pánom Michalom Matečkom. Aj keď sa menovite nedostala do programu Národných matičných slávností, aj tak dôstojne prezentovala vydavateľskú činnosť múzea HUMNO, zameranú práve na slovenský ornament majstra Kostelníčka. Oblečená v kroji ju realizovala v trnavskej City Arene popoludní dňa 8.9.2017 a predpoludním dňa 9.9.2017. Ubytovanie, stravu a miesto prezentácie zabezpečila Matica slovenská v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mnohými ďalšími inštitúciami.

Gabriela Čiasnohová a A. Meteňko,
ZO regionalistiky MS

Foto: autorka

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

X