Na vianočný koncert pre detské domovy a sociálne zariadenia prišla do Košíc viac ako stovka detí


//Na vianočný koncert pre detské domovy a sociálne zariadenia prišla do Košíc viac ako stovka detí

Na vianočný koncert prišli deti z obidvoch krajov východného Slovenska.

V utorok 11.decembra 2018 sa konal v aule Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej č.1 v Košiciach „Vianočný koncert pre košické detské domovy a sociálne zariadenia“. V preplnenej  aule sa tiesnila viac ako stovka natešených detí, ktoré si prišli pozrieť nádherný program, na ktorý nezabudnú do konca svojho života. Hlavnými organizátormi bol matičiar František Mrva z Myslavy, odbor školstva OÚ v Košiciach a domáce Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach.
V úvode všetky deti a ich vychovávateľov, ale vzácnych hostí privítal zakladateľ vianočného koncertu pre košické detské domovy a sociálne zariadenia Ing. František Mrva. Na koncert aj zavítali napr. prorektor UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc a vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc. A veľký aplauz počas privítania si vyslúžili deti, ktoré prišli na koncert až z ďalekého detského domova v Stropkove.
Potom sa už všetci tešili na premiérové vystúpenie ochotníckeho divadla – žiakov Základnej školy /ZŠ /z Hanisky pri Košiciach, ktorí tento rok obsadili na 14. ročníku krajského matičného festivalu amatérskych divadiel „Divadelné Košice Jozefa Adamoviča“, krásne druhé miesto. Vystúpili s muzikálom „Ženích pre slečnu myšku“. Ovácie po ich excelentnom vystúpení nemali konca – kraja. Po ich vystúpení sa deti najviac tešili na rozdávanie čokoládových dobrôt, ktoré im rozdával zakladateľ vianočného koncertu. Sladkosti na vianočný koncert pre tieto krásne deti dodal a nebolo to prvý krát , nový riaditeľ Metro v Košiciach Ing Rastislav Kaščák.
Následne už F.Mrva spolu s vedúcim odboru školstva Jozefom Javorkom rozdávali vychovávateľom jednotlivých detských domovov a sociálnych zariadení , krásne rozprávkové knihy, a skvelé román z Vydavateľstva Matice slovenskej , ktoré na túto vianočnú akciu on sám zakúpil spolu s riaditeľom Metro Košice.
Potom už nasledovali hudobné vystúpenia Orchestra ľudových nástrojov, Muzikálového orchestra a Dievčenského speváckeho zboru z domáceho konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktoré osobne riadil majiteľ Konzervatória hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejza Adam, PhD. Dievčenský spevácky zbor na záver koncertu zaspieval známu vianočnú pieseň „ Poďte bratia do Betlema“. A všetky deti spievali túto známu vianočnú koledu s nimi. Aplauz po ich vystúpeniach bol obrovský. Všetci odchádzali z tohto vianočného koncertu spokojní. A všetci sa už teraz tešia na vianočný koncert v decembri 2019.
F.M.

 

Preplnené auditórium

Vzácni hostia na vianoč koncerte

Ochotníci zo ZŠ Haniska počas vystúpenia

Ochotníci zo ZŠ Haniska počas vystúpenia

Ochotníci zo ZŠ Haniska počas vystúpenia

Ochotníci zo ZŠ Haniska počas vystúpenia

Orchester ľudových nástrojov

Orchester ľudových nástrojov

Orchester ľudových nástrojov

Orchester ľudových nástrojov

Dievčenský spevácky zbor

Deti zo Svidníka

 

2018-12-19T14:02:56+00:0016 decembra 2018 |Košický kraj|
X