Archív Matice slovenskej


/Archív Matice slovenskej

Archív je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na zachovanie kultúrneho dedičstva a histórie Matice slovenskej. Preberá a získava písomné, fotografické, multimediálne, prípadne múzejné a galerijné dokumenty z organizačných jednotiek Matice slovenskej a od osobností národného a verejného života doma a v zahraničí. Tieto dokumenty eviduje, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje verejnosti.

Riaditeľ Archívu Matice slovenskej

PhDr. Pavol Madura
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Mobil: 0905/610 231
E-mail: pavol.madura@matica.sk, archiv@matica.sk

Pracovníci Archívu Matice slovenskej

Helena Belláková
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/38 12817
E-mail: badatelna@matica.sk

Mgr. Jana Žumarová
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/38 12817
E-mail: jana.zumarova@matica.sk

2018-11-30T08:20:22+00:001 novembra 2018 |
X