Dom Matice slovenskej Banská Bystrica


/Dom Matice slovenskej Banská Bystrica

Poverený riaditeľ Domu Matice slovenskej Banská Bystrica

Mgr. Marek Hanuska

Adresa: Horná 78/21, Banská Bystrica
Tel: 048/4155373
Mobil: 0918/904 969
E-mail: dms.bystrica@matica.sk

matica.sekretariat@gmail.com

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Banská Bystrica

Dom Matice slovenskej (DMS) v Banskej Bystrici vznikol 1.6.1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15.6.1990.
Je to prvý zriadený dom MS na Slovensku.

Dom MS sa stará o činnosť 118 MO MS v 13-tich okresoch Banskobystrického kraja a 7 MO MS v okrese Prievidza. V priamom riadení má oblastné pracoviská MS v Brezne, Veľkom Krtíši – Hrušove a Zvolene.

ZVON mesačník MO MS BB s krajskou pôsobnosťou

Predmetom činnosti DMS je:

 • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií
 • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry
 • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia
 • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach
 • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

Oblasť populárnej hudby a tanca:

 • melódie spomienok,
 • medzinárodný dixielandový festival
 • festival súčasného tanca Tanec dnes v Banskej Bystrici.

Oblasť folklórnej hudby a tanca:

 • dobrý večer priatelia,
 • školenie tvorcov scénických programov – Fórum tvorby,
 • cyklus podujatí ľudovej kultúry – Tradície a ľudia,
 • Dni národnej kultúry a Matičné dni.

Spolupráca domu MS pri podujatiach:

 • Staré nôty mladých strún v Habovke,
 • Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci,
 • Koliesko v Kokave nad Rimavicou,
 • Hontianska paráda v Hrušove,
 • Letný tvorivý tábor v Malatinej,
 • Vatra zvrchovanosti a Posolstvo Vianoc v Kremnických Baniach,
 • Ceny Nadácie Matice slovenskej,
 • Matičný svetový festival slovenskej mládeže,
 • Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, súvisiace s programom zahraničných Slovákov,
 • Folklórny festival Východná,
 • Detský folklórny festival Pod Inovcom vo Veľkej Lehote,
 • Festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesni,
 • Festival matičných speváckych zborov,
 • Banskobystrický triatlon.

DMS v Banskej Bystrici sa podieľa aj na akciách ako sú snemy MS Banskobystrického kraja, Stretnutia evanjelickej mládeže, kurzy sprievodcov, futbalové turnaje obcí rodákov a folklórnych súborov, šachové turnaje k výročiam slovenskej štátnosti, podujatia k výročiam MS, podujatia o osobnostiach a udalostiach národnej histórie, prednášky, besedy, koncerty, výstavy a spoločenské stretnutia. Taktiež má účasť na tvorbe národopisných publikácií o strednom Slovensku „Radvaň“ a „Sásová a Rudlová“ a o južnom Slovensku „Naprostred Hrušova“ a „Svadobná zvyky obce Hrušov“.

Pri dome MS pracuje spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS, orchester BB BAND DIXIELAND JAZZ BAND, tri oddelenia Detského folklórneho súboru MATIČIARIK, spevácka skupina súboru PARTIZÁN, ľudová hudba VRŠTEK a Folklórna skupina PRIECHOĎAN.

Značná časť činnosti je venovaná školiteľskej činnosti a to dirigentov speváckych zborov, vedúcich detských folklórnych súborov a tvorcov scénických programov a pravidelnému styku so Slovákmi v Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine, Česku, Francúzsku a Kanade.

2023-01-17T08:46:07+00:0029 apríla 2022 |
X