„Od Kataríny do Troch kráľov“

//„Od Kataríny do Troch kráľov“

„Od Kataríny do Troch kráľov“

2015-12-01T16:18:08+00:00

Nitra, 27. 11. 2015

Vianoce alebo vianočné sviatky sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza ich advent. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov. Vianoce patria k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 25. december je sviatok vo všetkých kresťanských cirkvách. S Vianocami sa viaže množstvo ľudových tradícií, piesní (kolied), výzdoby, jedál a iných zvykov a tieto zvyklosti sme si pripomenuli v Dome Matice slovenskej v Nitre 27.11.2015 počas podujatia „Od Kataríny do Troch kráľov“.
Program pre deti z MŠ Alexyho, MŠ Dolnočermánska a žiakov zo ZŠ Škultétyho si pripravili matičiari z folklórnej skupiny Rocháň zo Sľažian. Pod vedením Mgr. Beáty Karáčovej predviedli deťom zvyky a tradície Štedrého dňa. Počas dňa celá rodina držala pôst. Dievky pripravovali štedrovečerný stôl, chlapi opatrili statok, aby aj zvieratá vedeli, že sa deje niečo dôležité. Staričká malým vnúčatám rozprávala, ako to bolo keď bola malá. Po západe slnka si všetci sadli za stôl a pomodlili sa. Gazda prišiel so sitom, sviecou a vinšom: „Vinšujem Vám tieto sviatky, Krista Pána narodenie, aby vám dal Pánboh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania.“ Večera pozostávala z oblátok, medu, cesnaku, jabĺčok, vianočných pupáčiek, šošovicovej polievky a kapra. Po večeri sa rodina znova pomodlila a deti dostali malé darčeky. Potom prišli rodine vinšovať kolednící – žiaci 1.stupňa zo ZŠ Sľažany, ktorí zahrali Betlehemskú hru, zaspievali koledy a zavinšovali. Koniec predstavenia priniesol najdôležitejší kresťanský zvyk. Celá rodina spolu s koledníkmi sa vybrala do kostola na polnočnú omšu. Spolu s odbíjaním zvonov v sále nastala tma a ticho, len pri svetlách lampášov si všetci zaspievali pieseň Tichá noc. Nadšené tváre detí a lesknúce sa oči dospelých boli najväčším zadosťučinením nielen pre FS Rocháň, ale aj pre pracovníkov Domu MS v Nitre.
Po predstavení nasledovala ochutnávka tradičných jedál. Deti mohli ochutnať medovníčky, jabĺčka, oblátky s medom a cesnakom, vianočné pupáčky, no taktiež syrovníky a štedrák. V priestoroch prísalia sa nachádzala výstava „Z truhlice starých materí“, kde boli vystavené tradičné kroje a pracovné nástroje.
Prajeme všetkým požehnané Vianoce. Nech do sŕdc všetkých ľudí vojde pokoj, nech radosť a úsmev vidieť na tvárach detí. Nech sa aspoň na chvíľu prostredníctvom zvykov a tradícií ocitneme v období našich starých materí.

Michaela Karáčová
pracovníčka Domu MS v Nitre
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

X