Odhalenie pamätnej tabule Jankovi Jesenskému v Lučenci


//Odhalenie pamätnej tabule Jankovi Jesenskému v Lučenci

S históriou Lučenca, centra Novohradu, sa spájajú mnohé významné osobnosti Slovenska i Uhorska, o ktorých často občan nášho regiónu ani nevie. Poznávanie histórie regiónu, v ktorom žijeme, určite patrí k dôležitým súčastiam života každého jedinca.

Od 11. decembra 2018 nás informuje na Masarykovej ulici odhalená pamätná tabuľa o tom, že tu pôsobil v roku 1900 významný slovenský básnik, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, legionár, župan, vládny radca, viceprezident Krajinského úradu, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, prvý Slovák menovaný za národného umelca, no najmä všetkým maturantom známy ako autor románu Demokrati, Janko Jesenský. V Lučenci začal pracovať ako koncipient u Dr. Ľudovíta Bazovského, ktorý mal kanceláriu v objekte dnešnej VÚB, presnejšie v jej zadných priestoroch.

S podporou Matice slovenskej sa podarilo vyrobiť i odhaliť na budove VÚB pamätnú tabuľu. Úvodné stretnutie účastníkov podujatia sa uskutočnilo v priestoroch bývalej sobášnej siene na MsÚ. Prítomných privítala Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, a odovzdala slovo predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Gešperovi. V jeho podaní sme sa dozvedeli o živote a význame Janka Jesenského. Historické detaily z jeho života nám predstavili v divadelnej hre divadelníci z radov Mladej Matice a Divadelného odboru MS. Postavu Jesenského znázornil Peter Schvantner, bývalý študent Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci, dnes riaditeľ sekretariátu MS. Zistili sme, že Jesenský bol po narukovaní zatknutý, väznený za panslavizmus a následne vyslaný na východný front. Postavu uhorského žandára verne stvárnil tajomník Divadelného odboru MS Peter Vrlík. Za krátky čas sa dostal do ruského zajatia a zapojil do čs. odboja v Rusku, kde bol podpredsedom odbočky Č-SNR v Rusku. Epizódu jeho pôsobenia v č-s. légiách pripomenutá dialógom so zabudnutým hrdinom od Bachmače slovenským bojovníkom Dušanom Hattalom. Túto postavu stvárnil podpredseda MM Martin Hajník. Janko Jesenský redigoval rôzne časopisy, napríklad aj Slovenské hlasy. Východný front bol aj miestom, kde stretol generála Milana Rastislava Štefánika a využil jeho prítomnosť na prehodnotenie usporiadania povojnového Česko-Slovenska. Legendárneho generála, hrdinu a veľkého syna slovenského národa pekne stvárnil Michal Fečo, študent gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Po skončení vojny sa po ťažkých útrapách konečne cez Vladivostok a Japonsko dostal do rodnej vlasti. Veľkým osviežením divadelnej hry bola pani Terézia Bahledová, zástupkyňa riaditeľky Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci. Aj ona sa akoby na pár desiatok minút stala členkou súboru matičných divadelníkov a priblížila umeleckým slovom životné príbehy Janka Jesenského.

Potom sa účastníci úvodnej časti osláv premiestnili k pamätnej tabuli pred VÚB. Tu sa prihovorila všetkým prítomným riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci Miroslava Podhorová. Po nej zarecitovala pani Renáta Libiaková Perželová, tajomníčka ZPOZ-u, báseň od Janka Jesenského, ktorú napísal práve v čase pôsobenia v Lučenci. Za Maticu slovenskú, Dom MS, MO MS a Spolok M. R. Štefánika umiestnili pod tabuľu venčeky Marián Gešper a Miroslava Podhorová.

Účastníci osláv potom pokračovali v ceste na cintorín k hrobu prvého novohradského župana JUDr. Bazovského, kde si pripomenuli 60. výročie jeho úmrtia. Aj keď životná cesta Bazovského bola niekedy dosť rozporuplná, jeho životné aktivity, viažuce sa na vznik ČSR, patria k mimoriadne dôležitým pre ďalší historický vývoj Slovákov na juhu Slovenska. Pri jeho hrobe prečítala tajomníčka MO MS Janka Beráneková spomienky spisovateľa Andreja Plávku, ktorý Bazovského osobne poznal počas svojho pôsobenia v Lučenci. Účastníci sa pri odchode z cintorína zastavili aj pri hrobe B. S. Timravy, Kolomana Banšella a pripomenuli si ich literárny odkaz pre kultúru slovenského národa.

Záverom chceme vyjadriť veľkú vďaku mestu Lučenec za spoluprácu pri spomienkových oslavách na Janka Jesenského, ako i Matici slovenskej v Martine, ktorá zabezpečila výrobu pamätnej tabule a prispela tak k celkovému zdarnému priebehu osláv 100. výročia vzniku Č-SR v tomto roku 2018. Samotnú tabuľu bez nároku na honorár graficky spracovali mladí matičiari zo Stropkova.

Pochvalu si zaslúžia aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci a Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci za aktívnu účasť a vzorné správanie.

Dúfajme, že v budúcnosti sa dozvieme viac aj o ďalších významných osobnostiach Slovenska, ktorých život sa dotýka aj nášho, zo dňa na deň krajšieho Lučenca.

 

MO MS Lučenec
foto: Alberti Milan

2018-12-19T11:39:44+00:0019 decembra 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X