Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského


//Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Nitra,  25. 1. 2019

V posledný januárový piatok sa v Dome MS v Nitre konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zo školských kôl postúpilo sedemdesiatpäť žiakov základných škôl a gymnázií.
Porota v každej kategórii hodnotila dramaturgickú prípravu predlohy, podľa ktorej pedagóg pripravoval žiaka, tvorivosť a osobný prístup recitátora, ale aj pôsobivosť prednesu na poslucháča. To všetko zohrávalo dôležitú úlohu pri rozhodovaní o tom, kto sa umiestni na prvých troch miestach. Víťazi každej kategórie totiž postupujú do krajského kola, kde budú znovu súťažiť o postup do ďalšieho – celonárodného kola, kde sa už stretnú tí najlepší recitátori z celého Slovenska. Rozhodujúci je vždy výsledný dojem, a tak sa mierne nedostatky z jednej oblasti vyrovnávajú výsledkami v inej. Úspech žiaka však do veľkej miery závisí od práce pedagóga, ktorý recitátora pripravuje. Žiaľ, podľa slov poroty veľa zúčastnených práve na toto doplatilo. Konečný výsledok totiž nie je len vizitkou žiaka, ale aj pedagóga, preto je v záujme každého z nich, aby dbali na výber ukážky, ale aj na recitačné kompetencie žiaka a venovali mu dostatočný čas na prípravu. Tohtoroční víťazi boli jasnými favoritmi a porota sa pri ich výbere viac-menej jednohlasne zhodla pri každej kategórii. Celkové hodnotenie žiakov odznelo po odprezentovaní každej kategórie zvlášť. Osobnejšie a vecnejšie pripomienky dostali jednotlivci po ukončení súťaže, čo im môže pomôcť pri zlepšovaní ich recitačných schopností a prezentácii v ďalších kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo tridsaťtri ZŠ a štyri OGYM.

Výsledky súťaže:

I. kategória

1. miesto: Adam Uher, ZŠ Piaristická sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

2. miesto: Beatrice Damborská, ZŠ Benková, Nitra

3. miesto: Samuel Pavlík, ZŠ Rišňovce

II. kategória

1. miesto: Lea Kušš, ZŠ Výčapy – Opatovce

2. miesto: Daniela Račková, ZŠ sv. Marka, Nitra

3. miesto: Ema Šunderlíková, ZŠ Benkova, Nitra

III. kategória

1. miesto: Ondej Spišák, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

2. miesto: Ema Ilavská, ZŠ Benkova, Nitra

3. miesto: Tamara Borecká, ZŠ Na Hôrke, Nitra

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

víťazi druhej kategórie

víťazi druhej kategórie

súťažiaca pri recitácii

súťažiaca pri recitácii

víťazi prvej kategórie

víťazi prvej kategórie

hodnotiaca komisia prvej kategórie

hodnotiaca komisia prvej kategórie

2019-02-04T14:34:49+00:001 februára 2019 |Nitriansky kraj|
X