Opustil nás PhDr. Ernest Sirochman


/, Košický kraj/Opustil nás PhDr. Ernest Sirochman

Dňa 23.2.2019 nás navždy opustil  vo veku 82 rokov dlhoročný matičiar, prvý riaditeľ DMS Michalovce PhDr. Ernest Sirochman.
Ernest Sirochman bol aktívnym matičiarom. V bibliografickej a publicistickej činnosti sa predovšetkým zameriaval na významných  básnikov a spisovateľov pochádzajúcich z východného Slovenska, zvlášť zo Zemplína, ktorých priblížil v bio-bibliografických prácach Pavol Horov (1965), Mikuláš Kasarda (1970), Juraj Pado (1972), Ján Štiavnický – prozaik, dramatik, publicista (1987), Michal Stojak – vyznávač kultúry slova (1999).

Česť jeho pamiatke!

 

X