Otvorenie výstavy Slováci v Uhorsku a Ján Čajak

thumbnail

Galanta, 20. 9. 2016

Dňa 20. septembra 2016 o 17:00 hod sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej slávnostné otvorenie výstavy Slováci v Uhorsku a Ján Čajak.
S témou Slováci v Uhorsku sa popasoval výbor MO MS Galanta a druhú časť výstavy zapožičal Dom Matice slovenskej v Galante od autora Vladimíra Valentíka z Báčskeho Petrovca.
Keďže Matica slovenská v Galante úzko spolupracuje a témy súviseli, rozhodli sme sa slávnostne otvoriť obe výstavy v rovnakom čase a na rovnakom mieste.
Na úvod nám zaspieval spevácky zbor z Javorinky, nasledovalo krátke privítanie, poďakovanie autorom výstavy Slováci v Uhorsku a predstavenie jednotlivých osobností zo sveta vedy a techniky, o ktorých sa mohli účastníci vernisáže dozvedieť viac.
K druhej časti výstavy, Ján Čajak predniesol najskôr pozdravný príhovor pán Pavel Čani, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov z Báčskeho Petrovca, náš vzácny hosť a nasledoval príhovor autora samotnej výstavy, pána Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci.
Priblížil nám v krátkosti život a dielo Jána Čajaka, spisovateľa a učiteľa, ktorý bol jednou z ústredných osobností kultúrneho a osvetového života Báčskeho Petrovca a vojvodinských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Ján Čajak bol pri zakladaní Slovenského gymnázia v Petrovci, prvého vydavateľstva vojvodinských Slovákov Juhoslovenského nakladateľského spolku v Petrovci a redaktorom novín Národná jednota. Po založení Matice v Petrovci pôsobil ako predseda Literárneho a etnografického odboru Matice slovenskej v
Juhoslávii.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili mnohí matičiari, ktorých dané témy zaujali. Výstava bude otvorené v pracovné dni do konca októbra 2016. Srdečne Vás pozývame.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia