Poďakovanie


//Poďakovanie

Pri príležitosti 20. výročia Miestneho odboru Matice slovenskej Janíkovce  poďakoval podpredseda členom, ktorí odišli počas uplynulého roka, medzi nimi aj Jozefovi Földešimu, iniciátorovi vzniku Miestneho odboru MS v Janíkovciach a aktívnemu členovi, ktorý prispel svojou činnosťou k rastu členskej základni.
Od roku 1994 bol J. Földeši organizovaný v Miestnom odbore MS v Nitre. Po viacnásobnej diskusii dňa 14.3.1997 zasadol trojčlenný prípravný výbor a dňa 20.5.1997 sa konalo valné zhromaždenie a vznikol Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce. Už pri ďalšom Valnom zhromaždení Miestneho odboru MS Janíkovce sa J. Földeši stal jeho čestným predsedom, okrem iného je držiteľom dvoch pamätných plakiet Domu Matice slovenskej v Nitre. Toho roku by sa dožil 94 rokov.

Česť jeho pamiatke!


Každá rieka má kdesi prameň 

venované pamiatke matičiara Jozefa Foldešiho

 

Tie vody sú už dávno v mori,

čo stretli sme sa prvýkrát

– starček Smejko –

iba potôčik slaný na líci,

čo skrytý chcel byť,

citlivú dušu občas prezrádzal

– tá neutají,

balvany z hrude odvaliť sám už nevládal.

Potrebné bolo spojiť sily,

lebo tie vody, čo do balvana bili,

by udusili.

Búrili sa …

Slzičky duše brúsili hrany,

podmyli kameň,

zažblnkal prameň,

nabral sily,

naplnil vody riečne …

a živá voda z prameňa

už v tepnách tečie.

 

Drahomíra Pechočiaková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-07-25T14:21:32+00:0025 júla 2017 |Nitriansky kraj|
X