Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY


//Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY

Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY

Štefana Leonarda Kostelníčkaspomienke na zosnulú PhDr. Annu Kostelničákovú, autorku knihy

„ČARO ORNAMENTU. Štefan Leonard Kostelničák“

a kníhkupcovi, legionárovi i matičiarovi Júliusovi Kustrovi-Košickému

Košice 14. február 2019

Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY Štefana Leonarda Kostelníčka – 2. ČASŤ – vo výšivkách slovenského ľudu z roku 1934; spomienke na zosnulú PhDr. Annu Kostelničákovú, autorku knihy „ČARO ORNAMENTU Štefan Leonard Kostelničák“ a kníhkupcovi, legionárovi i matičiarovi Júliusovi Kustrovi-Košickému; zorganizovali Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej a Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice.

Stretnutie sa začalo o 15. hod. na Valentína, 14. 2. 2019, v priestoroch SEM HUMNO. Účastníci dostávali tlačovinu „Július Kustra-Košický“ s Kostelníčkovými ornamentálnymi ilustráciami a prehľadný kalendárik k 100-ročnici Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Prítomných privítal tradičný hostiteľ, riaditeľ múzea Juraj Barla. Po ňom sa ujal slova moderátor podujatia Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., predseda ZO regionalistiky MS. Predstavil hostí, medzi ktorými nechýbali PhDr. Gabriela Čiasnohová, členka MS i ZOR MS a lektorka SEM HUMNO; Michal Matečka, riaditeľ DMS v Košiciach a predseda Miestneho odboru MS Košice; Mgr. Daniela Slezáková za partnerskú Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach a Mgr. Anna Kromková, riaditeľka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi a organizátorka súťaže „Kostelničákov ornament“. Medzi prítomnými bola početne zastúpená široká rodina Kostelničákovcov, prišli aj členovia rodiny Kustrovcov. Zastúpení boli aj košickí matičiari. Ing. Meteňko stručne pripomenul bohatý program ZO regionalistiky MS na rok 2019 a vyzval prítomných na hojnú účasť na jednotlivých podujatiach.

Slávnostný príhovor za organizátorov mala PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá pozvala prítomných na premietanie medailónu o Št. L. Kostelníčkovi, nafilmovanom košickým štúdiom STV. Na to nadviazalo predstavenie Slovenskej ornamentiky – 2.ČASŤ – vo výšivkách slovenského ľudu z roku 1934 od majstra slovenského ornamentu, ktoré komentovala lektorka HUMNA. Spomienku na vlani zosnulú PhDr. Annu Kostelničákovú, autorku knihy „Čaro ornamentu. Štefan Leonard Kostelničák“, ale aj jej ďalšiu činnosť mala p. Ľudmila Lisánska, najstaršia žijúca z ďalšej generácie Kostelničákovcov. Na ňu nadviazala Mgr. Anna Kromková zo Spišskej Starej Vsi. Dr. A. Kostelničáková patrila k tej generácii, ktorá sa hlásila k rodinnému životu, kresťanstvu a slovenskosti. Tieto hodnoty je potrebné naďalej si pripomínať a najmä nimi žiť. Prezentáciu života Júliusa Kustru, matičiara, legionára, kníhkupca, košického vydavateľa i spolupracovníka začínajúceho ornamentalistu Št. L. Kostelníčka, mal jeho pravnuk Mgr. Oliver Hvizd, ktorý prišiel vo vyšívanej košeli po prastarom otcovi. Je dôležité povedať, že Július Kustra bol spoluzakladateľom MO MS v Košiciach. Tohto roku si pripomenieme 100. výročie od jeho založenia. Významným košickým matičiarom bol aj Júliusov syn Pavol, tiež dobrý priateľ Š. Kostelníčka. K svojmu synovcovi sa pridala Renáta Štillichová-Kustrová, vnučka Júliusa Kustru. Prítomným rozdala výtlačky publikácií po starom otcovi. Pani Renáta nezabudla ani na oslávenkyňu PhDr. Gabrielu Čiasnohovú (10. 2. mala meniny a 15. 2. narodeniny). Na „svoju Gabu“ nezabudli ani Kostelničákovci. V ich mene jej zablahoželal matičiar a člen ZO regionalistiky MS – Fero Kubenko. Prítomní sa pridali mohutným Živio!

V kultúrnom programe vystúpili gymnazisti z Krompách. Posedenie spríjemnilo fašiangové občerstvenie – škvarkové pagáčiky, šišky a čaj. Stretnutie pokračovalo voľnou diskusiou. Finančne ho podporili: rodina Čiasnohovcov, Juraj Barla, Mgr. Zuzana Dufferová, Ing. Albína Paceková a Mária Šebešťanová.

 

Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS
Foto: P. Čiasnoha a A. Meteňko

 

Moderátor podujatia Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., predseda ZO regionalistiky MS oboznamuje s programom  ZO na rok 2019

Moderátor podujatia Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., predseda ZO regionalistiky MS oboznamuje s programom ZO na rok 2019

Slávnostný príhovor za organizátorov mala PhDr. Gabriela Čiasnohová v kroji

Medailón o Št. L. Kostelníčkovi zaujal publikum

Spomienku na nedávno zosnulú PhDr. Annu Kostelničákovú mala p. Ľudmila Lisánska

Mgr. Oliver Hvizd v stručnosti predstavil život a dielo pradeda Júliusa Kustru, matičiara a legionára

Goralskú hymnu „Goraľu cy či ňežaľ…“ spievali prítomní v stoji

Na podujatie prišla aj najmladšia generácia Kostelničákovcov2019-02-19T11:15:56+00:0019 februára 2019 |Košický kraj|
X