Prednášky s besedami o Ľudovítovi Štúrovi mali na východe SR veľký úspech


//Prednášky s besedami o Ľudovítovi Štúrovi mali na východe SR veľký úspech

Vedenie Matice slovenskej na čele s 1. podpredsedom Matice slovenskej / MS/ Jozefom Šimonovičom a správcom MS a šéfredaktorom SNN Marošom Smolcom  zavítalo v utorok a v stredu na stredné školy na východe SR . Dve prednášky s besedou sa uskutočnili v Sečovciach a nasledujúci deň -presne na dvesté výročie narodenia  velikána slov. národného života Ľudovíta Štúra  sa konala prednáška s besedou na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.  Tomu však predchádzalo slávnostné otvorenie 11. ročníka krajského matičného festivalu v prednese slovenských rozprávok -„Dobšinského Košice“ , na základnej škole Postupimská 37 v Košiciach. V preplnenej divadelnej sále všetky racitujúce deti a ich učiteľov privítal a tento veľký matičný festival otvoril 1. podpredseda MS Jozef Šimonovič. Poto
m už nasledoval presun na konzervatórium  kde na matičných hostí čakalo viac ako sto študentov herectva.Po privítaní hostí z Martina riaditeľom Konzervatória J.Adamoviča  Robertom Galovicsom zarecitovala vzácnym hosťom z Martina študentka 3. ročníka Michaela Bálintová báseň „Kvet“ od Janka Kráľa.Následne  vystúpil na počesť  vzácnych matičných hostí Orchester ľudových nástrojov, ktorý v minulosti vystupoval pred takými  zahraničnými návštevami ako švédskym kráľom Gustávom, monackým kniežaťom Ranierom,brazílským prezidentom Da Silvom, holandskou kráľovnou Beatrix, ale aj pred britskou kráľovnou Alžbetou II. Študenti sa započúvali do prednášok o histórii SNN, a živote Ľudovíta Štúra tak hlboko, že v koncertnej sieni konzervatória bolo ticho ako v kostole. Tak ich výstupy matičiarov z Martina zaujali. Keď 1. podpredseda MS začal hovoriť o slávnostnej reči Ľ.Štúra na Uhorskom sneme a spýtal sa študentov herectva či o tom niečo vedia, tak mu celá sála začala túto reč naspamäť  recitovať. Matiční hostia nevychádzali z údivu nad vedeomosťami študentov tohto konzervatória, ktoré navštevuje 400. poslucháčov.
A najväčšie prekvapenie pre matičiarov nastalo vtedy, keď z preplneného auditória sa ozvala profesorka, ktorá študovala s pánom 1. podpredsedom Jozefom Šimonovičom na VŠMU v Bratislave.  Zvítanie po toľkých rokoch  s vynikajúcou herečkou Štátneho divadla v Košiciach Beátou Znakovou Drotárovou bolo pre 1. podpredsedu Matice slovenskej najväčším darom počas jeho dvojdňového pobytu na východe SR. Ťažké bolo ľúčenie s vinikajúcimi študentmi herectva na Konzervatóriu J.Adamoviča . Študenti konzervatória matičných hostí na záver odmenili obrovským potleskom a už teraz sa tešia na ich príchod do metroppoly východu v blízkej budúcnosti. A my sa tešíme s nimi.

Ing. František Mrva
článok neprešiel jazykovou úpravou

Text spolu s fotografiami (pdf)

 

2015-11-01T17:01:47+00:0030 októbra 2015 |Košický kraj|
X