PREHLIADKA ĽUDOVÝCH ZVYKOV A TRADÍCIÍ NA FAŠIANGY


//PREHLIADKA ĽUDOVÝCH ZVYKOV A TRADÍCIÍ NA FAŠIANGY

Veľké Lovce 1. – 2. 3. 2019

Obec Veľké Lovce je známa zachovávaním a prezentáciou tradičných zvykov našich predkov. Medzi tie podujatia, ktoré vzbudzujú u obyvateľov najväčší záujem, určite patrí aj Prehliadka ľudových zvykov a tradícií na fašiangy, spojená s verejnou obecnou zabíjačkou. Hlavnými organizátormi podujatia sú Miestny odbor Matice slovenskej, obec a Dom ľudového bývania Veľké Lovce. Dátum, keď tu miestni matičiari aj symbolicky pochovali basu a tým ukončili obdobie veselíc a hodovania, tento rok pripadol na 2. marca 2019. Pozvanie na podujatie prijali predseda Matice slovenskej Marián Gešper a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. Pred obecným úradom ich privítali starosta obce Libor Kráľ a poslanec obecného zastupiteľstva Filip Mihók, ktorí ich následne previedli miestnou knižnicou a expozíciou Múzea Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Lovce. Iniciátorkou zriadenia múzea a jeho stálou sprievodkyňou je už 23 rokov Terézia Pavlatovská. Za túto záslužnú činnosť v minulom roku získala Zlatú cenu Matice slovenskej. Návštevníci múzea v ňom môžu vidieť samostatné expozície dokumentujúce dejiny bývania tunajších roľníckych rodín a poľnohospodárske náradie, archeologické nálezy, predmety a listinné materiály histórie obce, maketu a históriu bývalého paulínskeho kláštora z Mariánskej Čelade.

Prehliadka fašiangových zvykov pokračovala už v priestoroch Domu ľudového bývania, kde hostí privítal jeho majiteľ a predseda občianskeho združenia Jozef Galbavý spolu so svojimi členmi. Za MO MS Veľké Lovce hostí privítala jeho predsedníčka Mária Rapavá, ktorá spolu s kyticou odovzdala predsedovi MS vzácnu lótsku pálenku, vypálenú z vlastnej úrody jabĺk, pričom tieto jablone v rámci verejnej prezentácie strihal významný slovenský pomológ Ivan Hričovský. Aj ostatní organizátori mysleli na milé darčeky pre hostí, pozostávajúce z typických produktov z ich činnosti a tejto oblasti. Po ukážkach jednotlivých expozícií gazdovského dolniackeho hlineného domu, renovovaného v štýle ľudového bývania druhej polovice 19. storočia a jeho komplexu, ktorý zastrešuje v letnom období folklórne festivaly, sa konala ochutnávka domácich regionálnych fašiangových špecialít.

Postupne sa autentické prostredie Domu ľudového bývania začalo napĺňať účinkujúcimi a účastníkmi fašiangového sprievodu. Na úvod nechýbal typický zvyk – holenie drevenou britvou gazdu chystajúceho sa na muziku, spev folklórnych súborov sprevádzajúcich ozembuchom a harmonikou a pozdrav gajdošského cechu. A práve gajdy, ktoré boli aj v minulosti neodmysliteľnou súčasťou fašiangov, sprevádzali celý ďalší program. Ten už pokračoval v priestoroch kultúrneho domu, kde sa postupne predstavili domáce folklórne skupiny pracujúce pri matičnom odbore – detský súbor Fialka pod vedením Evy Oravcovej, Radosť pod vedením Evy Kiškašovej a Lóťanská dolina pod vedením Emílie Chudivániovej. Ako hostia účinkovali Máňanská muzička a matičiari z Musicantica Slovaca s detským speváckym zborom Škovránok.
Prierez prehliadkou moderovala poslankyňa obecného zastupiteľstva Dana Bakošová. Pozvanie na podujatie prijali prednosta Okresného úradu Nitra Karol Borik, pani farárka reformovanej cirkvi Veronika Šándorová, pán farár rímskokatolíckej cirkvi Pavol Klapica, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Veľké Lovce Jozef Záhumenský, predsedníčka MO MS Nové Zámky Mária Malperová, predseda MO MS Mojmírovce Robert Žilík a predseda Odboru Mladej Matice Nitra Rudolf Jurenka. Po úvodnom príhovore predsedu MS Mariána Gešpera nasledoval program pásiem – podkúvanie dievok na fašiangy, prekáračky, hry na gajdy, cigánske tance, humorné scénky a pochovávanie basy. Na záver dňa plného prezentácie tradičných zvykov sa prihovoril a poďakoval za pomoc pri organizácii podujatia starosta obce Veľké Lovce Libor Kráľ. Zábava so sprievodom piesní členov FS Lóťanská dolina a ochutnávok zabíjačkových špecialít pokračovala do neskorých večerných hodín.
Na záver dovoľte sprostredkovať osobné dojmy a pohľad matičiarky. Pod Miestnym odborom MS Veľké Lovce aktívne pracujú tri folklórne súbory. V minulý rok odbor oslávil 70. výročie svojho založenia, pričom v súčasnosti eviduje 88 členov. Je mi potešením, že som predsedníčkou práve ľuďom, ktorí sa oduševnene venujú folklóru a že aj obec a jej samospráva tak výrazne podporuje našu matičnú činnosť. Vo Veľkých Lovciach žijeme svorne katolícka cirkev i reformovaná cirkev, Slováci i maďarská menšina. Tento rok si pripomíname 1 150. výročie smrti Konštantína Filozofa sv. Cyrila. Ak načerpáme z duchovného posolstva „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“ svätých Cyrila a Metoda, tak máme možnosť aj naďalej oživovať a rozširovať činnosť Matice slovenskej. Ak budeme my – miestne odbory – spolupracovať s ústredím Matice, tak sa určite zámer súčasného predsedu MS pozdvihnutia našej ustanovizne podarí. K tomu mu prajem veľa elánu a síl. Srdečne ďakujem za jeho návštevu v mene organizátorov a všetkých matičiarov, ale i ostatných ľudí dobrej vôle, ktorí sa s ním stretli vo Veľkých Lovciach.
Na záver ďakujem obci Veľké Lovce, ktorá podporuje našu činnosť, a všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh prehliadky ľudových zvykov a tradícií s účasťou hostí z Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej v Nitre.

Mária Rapavá,
predsedníčka MO MS Veľké Lovce

 

Majiteľ, prevádzkovateľ a autor renovácie Domu ľudového bývania Jozef Galbavý. Autor fotografie: Michal Németh

Majiteľ, prevádzkovateľ a autor renovácie Domu ľudového bývania Jozef Galbavý. Autor fotografie: Michal Németh

Diváci mohli vidieť aj tunajší fašiangový zvyk holenie gazdu a príprava na muziku.  Autor fotografie: Michal Németh

Diváci mohli vidieť aj tunajší fašiangový zvyk holenie gazdu a príprava na muziku.  Autor fotografie: Michal Németh

Fašiangový sprievod obcou. Autor fotografie: Michal Németh

Fašiangový sprievod obcou. Autor fotografie: Michal Németh

Príhovor predsedu Matice slovenskej M. Gešper.  Autor fotografie: Veronika Bilicová

Príhovor predsedu Matice slovenskej M. Gešper.  Autor fotografie: Veronika Bilicová

Najmladší matičný detský súbor Fialka. Autor fotografie: Veronika Bilicová

Najmladší matičný detský súbor Fialka. Autor fotografie: Veronika Bilicová

Obec sa teší každoročnému záujmu o podujatie. Autor fotografie: Veronika Bilicová

Obec sa teší každoročnému záujmu o podujatie. Autor fotografie: Veronika Bilicová

 

 

2019-03-14T08:35:14+00:0014 marca 2019 |Nitriansky kraj|
X