Premenovanie časti Vajanského nábrežia v Bratislave na Námestie T. G. Masaryka je neúctou k slovenskej osobnosti


/, Bratislavský kraj/Premenovanie časti Vajanského nábrežia v Bratislave na Námestie T. G. Masaryka je neúctou k slovenskej osobnosti

Každý vyspelý národ si váži odkaz a obetavú prácu svojich národných osobností. Je dobré, že symboly slovenských národných dejín sú reprezentované aj v hlavnom meste Slovenska, hoci ich nie je veľa. Minulý rok pridala Matica slovenská bustu prvého slovenského bratislavského župana Samuela Zocha na budovu Župného domu. Preto považujeme za veľmi necitlivé k osobnosti Svetozára Hurbana Vajanského, že časť nábrežia pomenovaná po ňom bola premenovaná na námestie po T. G. Masarykovi, čo je paradoxné vzhľadom na vzťahy Vajanského s Masarykom, keďže medzi nimi prebiehala vzájomná, nepretržitá kritika predovšetkým v otázke nastupujúcej ideológie čechoslovakizmu.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Masaryk nikdy neuznal existenciu svojbytného slovenského národa. Pittsburskú dohodu, ktorá zaručovala Slovákom autonómne postavenie v budúcom česko-slovenskom štáte a ktorú sám dvakrát podpísal, nedodržal. Matica slovenská uznáva prínos prvého Československa pre oslobodenie Slovákov a v roku 2018 si tento míľnik pripomínala na svojich podujatiach. Treba však zároveň povedať, že Masaryk presadzoval krajný čechoslovakizmus a centralizmus.

Podobná situácia pretrváva v Štúrove od roku 2015 v súvislosti s bustou Ľudovíta Štúra. Aj po jej odhalení v máji tohto roku pokračujú útoky na budovu Matice slovenskej a zastrašovanie štúrovských matičiarov. V deň výročia Trianonskej mierovej zmluvy 4. júna 2019 neznámy páchateľ ukradol zástavu Slovenskej republiky z matičnej budovy a poškodil držiak na zástavy.

Obe aktuálne situácie sú pre Slovákov a Slovenky upozornením, ako niektoré skupiny v spoločnosti pristupujú k slovenským národným symbolom, dejinám a osobnostiam. To môže postupne viesť k oslabeniu slovenskej identity, kolektívnej historickej pamäte a prirodzenej hrdosti na Slovensko a jeho dejiny najmä v deťoch a mladej generácii.

Predsedníctvo Matice slovenskej

X