Príroda okolo nás

thumbnail

Galanta, 13. 3. 2017

Dom MS v Galante a OV SZZ zorganizoval už jubilejný 10. ročník výtvarnej súťaže, tento rok pod názvom Príroda okolo nás, ktorú vyhlasuje Slovenský zväz záhradkárov. Téma sa každoročne mení, ale vždy osloví množstvo detí.
Dnes, 13. marca 2017 sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnilo veselé, netradičné, slávnostné otvorenie výstavy za účasti asi 50 detí z Materských škôl mesta Galanty.
Po krátkom privítaní, prispeli svojim spevom a recitáciou ku kultúrnemu programu, so záujmom si prezreli práce svojich rovesníkov a niektorí ich aj pohladili, predpokladám, že sa im mimoriadne páčili.
Tento rok sme ich účasť odmenili knihou na rozvoj predškolákov pod názvom Hádanky pre predškolákov od 5 do 6 rokov. Pani učiteľky sa potešili tiež, lebo z knihy môžu pri práci s deťmi čerpať, kopírovať úlohy a niekoľko generácii deti môže knihu užitočne využiť.
Spojili sme príjemné s užitočným a verím, že deti sa do Domu Matice slovenskej vždy rady vrátia.
Všetky prihlásené a doručené výtvarné práce sú vystavené do 20.04.2017 vo vestibule Domu Matice slovenskej v Galante.
Odborná porota vyhodnotila vystavované práce a nasledovné budú zaslané do celoslovenského kola.
Kategória A: 3 – 6 ročné deti
I. miesto Linda Cziráková MŠ Matúškovo
II. miesto Chiara Farkašová MŠ Sever Galanta
III. miesto Agáta Daňová MŠ Šoporňa
Kategória B: 7 – 10 ročné deti
I. miesto Marcel Matušica ZŠ Šintava
II. miesto J. Garajová, L. Gaspárová, K. Lukačovičová ŠKD ZŠ Topoľnica
III. miesto Marek Rigo ZŠ Jelka
Kategória C: 11 – 15 ročné deti
I. miesto Viktor Pócs ZŠ Abrahám
II. miesto Natália Soldánová, ZŠ SNP Galanta
III. miesto Tamara Krivošíková ZŠ Komenského Sereď

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

obrázok z podujatia
obrázok z podujatia
obrázok z podujatia
obrázok z podujatia