Rómska pieseň zaknihovala v Košiciach už 9. ročník


//Rómska pieseň zaknihovala v Košiciach už 9. ročník

Na sviatok rómskej piesne prišlo do Košíc viac ako pol stovky rómskych speváckych talentov.

Do Košíc opäť zavítala rómska pieseň. Na tento sviatok rómskeho spevu sa zišlo v Košiciach viac ako pol stovky fantastických rómskych interprétov. A do metropoly východu prišli tí najlepší z najlepších.

A práve v utorok 11. júna 2019 sa konal v aule Súkromného hudobného a dramatického konzervatória (SHaDK) na Požiarnickej 1 v Košiciach 9. ročník krajského matičného festivalu „Rómska pieseň 2019“. Spoluusporiadateľmi boli Matica slovenská, zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave, odbormi školstva OÚ v Košiciach a Prešove, mestom Košice, mestskou časťou (MČ) Luník 9 v Košiciach a domácim SHaDK na Požiarnickej 1 v Košiciach. Do Košíc prišlo po výberových kolách na jednotlivých základných školách (ZŠ) v obidvoch krajoch východného Slovenska viac ako pol stovky rómskych spevákov a speváčok. Kvalita speváckych vystúpení bola tento rok veľmi vysoká. Preto erudovaná porota v zložení predseda Mgr. Slavomír Klempár, Mgr. Radana Weidlichová a Soňa Mihalicová to mali veľmi ťažké pri výbere tých najlepších. Spomeňme ocenené talenty z obidvoch krajov východného Slovenska.

Zlaté pásmo:

ZŠ Spišské Tomášovce – hudobná skupina

ZŠ Soľ – hudobná skupina

ZŠ Kecerovce – Lucia Vidličková

ZŠ Bystrany – Estera Dunková

ZŠ Jasov – Radovana Eugénia Hudáková

ZŠ Soľ – Samuel Bužo

ZŠ Kecerovce – Gabriel Gábor

Strieborné pásmo:

ZŠ Kecerovce – Vlasta Ďurašková

ZŠ Bystrany – Patrícia Žigová

ZŠ Ždaňa – Vanessa Gažiová

ZŠ Soľ – Benjamín Jurmák

ZŠ Soľ – Miroslav Jurmák

ZŠ Kecerovce – Michal Vidlička

ZŠ Jasov – Martin Kompuš

ZŠ Bystrany – Samuel Dunka

ZŠ Zemplínska Teplica – Roman Poráč

ZŠ Spišské Tomášovce – Viktória Pechová

ZŠ Soľ – Aneta Goroľová

ZŠ Spišské Tomášovce – Boris Pecha

Bronzové pásmo:

ZŠ Jasov – Matej Žiga

ZŠ Zemplínska Teplica – Daniel Miko

ZŠ Zemplínska Teplica – Daniel Poráč

ZŠ Ždaňa – Sabína Móroová

ZŠ Ždaňa – Liliana Mašľarová

ZŠ Soľ – Ľubomíra Kroková

ZŠ Soľ – Maroš Kura

ZŠ Spišské Tomášovce – Dominik Pecha

ZŠ Spišské Tomášovce – Paula Pechová

Hodnotné ceny venovali poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. (ceny v zlatom pásme), ďalej generálny riaditeľ firmy Lynx s. r. o., Košice Ing. Zoltán Kollár (ceny v striebornom pásme) a primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček a zakladateľ krajského matičného festivalu Rómska pieseň 2019 Ing. František Mrva sa postarali o ceny v bronzovom pásme.

O kvalitné občerstvenie pre všetkých súťažiacich, ale aj sprevádzajúcich učiteľov sa postaral starosta MČ Luník 9 v Košiciach Mgr. Marcel Šaňa.

„Nedá mi, aby som nespomenul perfektnú logistiku celého rómskeho festivalu, ktorú zabezpečil zriaďovateľ SHaDK na Požiarnickej 1 v Košiciach a prvý podpredseda MO MS v Košiciach PaedDr. Gejza Adam, PhD. so svojím profesionálnym pedagogickým zborom…“ povedal na margo krajského matičného festivalu „Rómska pieseň 2019“ jeho zakladateľ – predseda MO MS v Košiciach Ing. František Mrva.

 V Košiciach 11. júna 2019

Text a foto F. M.

Kraj. matič. festival Rómska pieseň 2019 slávnostne otvorili vedúci odb. školstva J. Javorka a zakladateľ festivalu F.Mrva

Ocenené spevácke rómske talenty z obidvoch krajov východného Slovenska. V strede sediaci zakladateľ rómskej piesne František Mrva

Preplnené auditórium tlieskalo svojim kolegom počas vystúpení

Zlaté ceny získali tieto rómske talenty

Zlatú cenu získala aj hudobná skupiny zo ZŠ Soľ

Zlatú cenu získala hudobná skupina zo ZŠ Spišské Tomášovce

 

2019-06-13T11:10:39+00:0013 júna 2019 |Košický kraj|
X