Šaliansky Maťko v Dome MS Galanta – 26. ročník


//Šaliansky Maťko v Dome MS Galanta – 26. ročník

Galanta, 5. 12. 2018

organizoval tradične Okresné kolo súťaže „ŠALIANSKY MAŤKO J.C. Hronského 2018“ začiatkom decembra.
Dňa 5. decembra 2018 sa prednesu zúčastnilo do 40 súťažiacich v troch kategóriách za účasti pedagógov, rodičov a žiakov.
Tri trojčlenné, odborné komisie pedagógov rozhodli  nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Filip Valovič, ZŠ SNP Galanta
2. miesto: Katarína Cicáková, ZŠ Pata
3. miesto: Michal Kotman, ZŠ Štefánikova Galanta

II. kategória:

1. miesto: Martin Matejdes, ZŠ Veľký Grob
2. miesto: Dávid Józsa, ZŠ SNP Galanta
3. miesto: Sofia Bavúzová, ZŠ J. Fándlyho Sereď

III. kategória:

1. miesto: Nina Dudináková, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
2. miesto: Martin Beňuš, ZŠ SNP Galanta
3. miesto: Laura Kraľovičová, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
3. miesto: Damián Križan, Gymnázium J.Matušku Galanta

Celé stretnutie sa konalo v príjemnej predvianočnej atmosfére. Ocenení dostali knižné poukážky, hodnotné knihy z Vydavateľstva MS, ale aj diplomy a čokolády a aby nikomu nebolo ľúto každý účastník dostal sladkosť, ktorá potešila.
Vďaka patrí pedagógom, rodičom, organizátorom ale aj žiakom, ktorí sa na prednes poctivo pripravovali. Veď deti ktoré sa súťaží zúčastňujú majú viac skúseností hovoriť pred publikom a tak to môžu vo svojom živote využiť.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

2018-12-17T15:34:14+00:0017 decembra 2018 |Trnavský kraj|
X