Slávnostná akadémia k 200. stému výr. narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

thumbnail

Košice,

Slávnostné akadémie pod patronátom Matice slovenskej sa budú konať v Košiciach aj v ďalších mesiacov roku 2017.
V piatok sa konala na Ev. gymnáziu Jána Amosa Komonského v Košiciach slávnostná akadémia k 200. stému výročiu narodenia velikána slovenského národa Jozefa Miloslava Hurbana. Miestny odbor Matice slovenskej / MO MS/ uskutočnil premiérovú slávnostnú akadémiu k 200. stému výročiu narodenia tohto velikána slovenského národa práve na tomto slávnom gymnáziu, s ktorým Matica slovenská v Košiciach spolupracuje od roku 2004. Toto prestížne ev. gymnázium v Košiciach je od roku 2005 spolu organizátorom krajského matičného festivalu ľudovej piesne pre žiakov a študentov základných a stredných škôl obidvoch krajov východného Slovenska pod názvom "Ľudová pieseň košickej mládeže", ktorý sa koná pravidelne počas Dní mesta Košice a jeho konania sa zúčastňujú stovky ľudových spevákov v prekrásnych východniarskych ľudových krojoch.
Táto prestížna škola založila už pred dlhými rokmi slávny spevácky zbor "Chorus Comenianus", ktorého umeleckou šéfkou je Mgr. Alenka Csajková. Tento stodvadsať členný spevácky zbor so svojimi vystúpeniami prešiel takmer celú Európu.Absolventi školy , a je ich každý rok okolo päťdesiat, pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na renomovaných zahraničných univerzitách. Za to patrí obrovské uznanie riaditeľovi školy Ing. Jozefovi Krištanovi so svojimi zástupkyňami a všetkým pedagógom tejto, na Slovensku známej školy. Spolupráca s Maticou slovenskou sa začala v roku 2004, keď na poste riaditeľa DMS bol zakladateľ matičného festivalu Ľudová pieseň košickej mládeže František Mrva a táto spolupráca trvá dodnes. Vďaka nemu a jeho matičným akciám prišli na naše Ev. gymnázium J.A.Komenského dvaja predsedovia ÚS SR prof. Ján Mazák a JUDr. Iveta Macejková. Ale aj exminister školstva SR a súčasný poslanec SR doc. Dušan Čaplovič a napr. súčasný predseda Spolku slovenských spisovateľov Dr. Miroslav Bielik ... povedal nám dlhoročný riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan.
Prejdeme ku konaniu slávnostnej akadémie. Slávnostnú akadámiu za účasti dvoch tried Ev. gymnázia J.A.Komenského otvoril riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan spolu s predsedom MO MS Košice -Myslava F. Mrvom. Nasledoval slávnostný referát o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana v podaní Františka Mrvu. V slávnostnom prejave F.Mrva pripomenul , že rok 2017 bol v Matici slovenskej vyhlásený ako rok Jozefa Miloslava Hurbana. J .M. Hurban sa narodil 19.marca 1817 v obci Beckov a svoju životnú púť ukončil 21. februára 1888 v Hlbokom. Bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady, slovenským spisovateľom, novinárom , politikom a organizátorom kultúrneho života týmto velikánom slovenského národného hnutia. Tento významný evanjelický kňaz bol vedúcou osobnosťou slovenského povstania v rokoch 1848 -1949 a na fare v Hlbokom v roku 1843 sa počas stretnutia s Ľudovítom Štúrom a Milanom Hodžom dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.
Po referáte nasledovalo bohaté pásmo ľudových spevov v podaní ľudových spevákov a speváčok z Gymnázia a Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Potlesk za ich výkony od natešených študentov nemal konca -kraja. Potom už nasledovalo zaujímavé pásmo v podaní domácich študentov . Pásmo o Hurbanovi predniesli študenti Ev. gymnázia J.A.Komenského Natália Dzurovčinová,Natália Koľveková a Štefan Kučinský. Po pásme ešte
raz vystúpili ľudoví speváci a nasledovalo ocenenie predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča pre študentov,ktorí pásmo pred svojimi kolegami prezentovali. Ocenenia -farebné diplomy Matice slovenskej odovzdal za predsedu Matice slovenskej , riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan.
Ako konštatovalo vedenie školy na čele s riaditeľom , takéto slávnostné akadémie s takým bohatým kultúrnym programom by na svojej školy veľmi radi privítali aj v budúcnosti. A to nehovoril len riaditeľ, ale aj samotní študenti, ktorí sa slávnostnej akadémie k 200. stému výročiu narodenia J.M.Hurbana aj zúčastnili.
Slávnostné akadémie na košických stredných školách, gymnáziách a konzervatóriách budú pokračovať v réžii Matice slovenskej zastúpenej MO MS Košice -Myslava aj v ďalších mesiacoch. Ďalšia slávnostná akadémia k J. M. Hurbanovi sa bude konať v aule detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Požiarnickej 1 v Košiciach za účasti predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, vo štvrtok 15. júna 2017 o 10,30 hodine .V slávnostnom viac ako trištvrte hodinovom programe počas akadémie vystúpi Ženský spevácky zbor Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 a jeho slávny Orchester ľudových nástrojov pod vedením majiteľa konzervatória Dr. Gejzu Adama, ktorý v minulosti potešil srdcia viacerých panovníkov západnej Európy , ktorí v minulosti poctili návštevou našu krásnu domovinu.

V Košiciach 22.mája 2017
predseda MO MS Košice -Myslava F.Mrva

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok spolu s fotogalériou (pdf)