Slávnostné podujatie pri príležitosti 90.výročia vydania prvej Slov. ornamentiky Štefana Leonarda Kostelníčka

thumbnail

Košice, 23. 2. 2017

Stretnutie venované 90. výročiu vydania 1. časti Slovenskej ornamentiky ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka sa uskutočnilo dňa 23.2.2017 o 15:00 hod v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach. Spoluorganizátorom bol Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej. Podujatie otvoril riaditeľ múzea Juraj Barla a slovo odovzdal moderátorovi Ing. Mgr. Antonovi Meteňkovi, PhD., predsedovi Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej (ZOR MS). Na úvod vystúpila detská folklórna skupina HANIČKA, pod vedením Mgr. Svoreňovej, učiteľky ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach. PhDr. Gabriela Čiasnohová, lektorka múzea HUMNO a členka ZOR MS, premietala a komentovala 1.časť Slovenskej ornamentiky. Program pokračoval spevom žiaka Markusa Dobroslava Chochola zo súkromnej Spojenej školy na Starozagorskej 8. Potom si prítomní vypočuli fundovanú informáciu Mgr. Daniely Slezákovej zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach o výstave KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU. Prednášajúca ju zostavila v roku 2013 pri príležitosti získania titulu „KOŠICE - Európske hlavné mesto kultúry“. Ukážky 14-ich panelov tejto výstavy kolovali v publiku. O „Krónovej škole“, ktorú navštevoval koncom dvadsiatych rokov aj Št. L. Kostelníček, fundovane porozprávala Mgr. Ľudmila Mitrová z Východoslovenského múzea v Košiciach. S príspevkom o spolupráci Kostelníčka s rodinou Kustrovcov vystúpila pani Mária Renáta Štillichová-Kustrová. O slovo sa prihlásila aj PaedDr. Viera Skoumalová zo Školského úradu v Smižanoch. Pripomenula spoluprácu jej úradu i ďalších inštitúcii s Dr. G. Čiasnohovou a múzeom HUMNO pri nultom ročníku ich výtvarnej súťaže „Slovenský ornament očami Spišiakov“. Na záver potešila účastníkov podujatia Miriam Tomášová zo ZUŠ Hemerkova na Hlavnej 68 v Košiciach, hrou na klavír. Posedenie končilo občerstvením na fašiangový spôsob: šiškami a škvarkovými pagáčikmi s čajom. Vtedy sa publiku v rámci voľnej diskusie prihovoril Ing. Ferdinand Kubenko zo Spišskej Novej Vsi, prasynovec umelca Št. L. Kostelníčka. P. Kubenko sa stal novým členom Záujmového odboru regionalistiky MS, propagujúceho duchovné dedičstvo jeho príbuzného. Akcie sa zúčastnila aj etnologička Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Klaudia Buganová. Z Prešovskej univerzity v Prešove tu bola Ing. Valéria Varhoľová. Občerstvenie nám uhradil Daniel Čiasnoha z Bratislavy, drobné darčeky Mgr. Zuzana Dufferová z Košíc. Priestory nám poskytol náš tradičný hostiteľ, spoluorganizátor a podporovateľ, riaditeľ múzea Juraj Barla. Pri vyššie uvedených aktivitách sa významnou mierou angažuje aj matičiarka Ing. Beatrica Korfantová.

Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou
Foto autor a Peter Čiasnoha

Článok spolu s fotografiami (pdf)