Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky


//Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky

Košice, 1. január 2016

Miestny odbor Matice slovenskej Košice pozval všetkých matičiarov a priaznivcov slovenskej štátnosti spoločne osláviť 23. výročie vzniku Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti zorganizoval slávnostné zhromaždenie pred Štátnym divadlom v Košiciach. Na toto podujatie matičiarov a priaznivcov slovenskej štátnosti napriek mrazivému povetriu prišlo aj niekoľko desiatok občanov Košíc a blízkeho okolia.
Podujatia sa začalo o 11:00h a moderoval ho podpredseda MO MS Košice PhDr. Jozef Mižák. Na úvod z úst účastníkov zaznela štátna hymna Slovenskej republiky „Nad Tatrou sa blýska…“. Následne sa k prítomným prihovoril nový riaditeľ DMS Košice Michal Matečka. V hlavnom prejave predseda MO MS Košice, Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., stručne pripomenul vznik Slovenskej republiky a významné medzníky v jej doterajšej mladej histórii. Podrobnejšie zhodnotil predchádzajúci rok činnosti košických matičiarov a načrtol aktivity v novom roku. Veľkým pozitívom je, že matičné odbory v Košiciach majú opäť dôstojné priestory na svoju činnosť. Je to zásluha aj nového riaditeľa DMS Košice. Podujatie pozdravil aj poslanec NR Slovenskej republiky JUDr. Otto Brixi. Ďalší priebeh podujatia tvoril kultúrny program, ktorý bol v réžii speváčok – matičiarok pod vedením p. Heleny Kalinovej. Pridali sa k ním aj speváčky pod vedením p. E. Nôtovej. Odkaz otca národa, Andreja Hlinku v podobe Modlitby za Slovensko predniesol Dr. Mižák. Svojej úlohy dlhoročného zástavníka sa opätovne zhostil Vilko Barényi. Mnohí prítomní boli ozdobení trojfarebnou bielo-modro-červenou kokardou. Výročie štátnosti prišli osláviť napr. aj Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice Slovenskej, Ing. František Mrva, predseda MO MS Košice – Myslava, Vavrinec Rác, predseda MO MS Košice – Lorinčík, Emília Nôtová, predsedníčka MO MS Košice – Západ, podporovateľka matičného hnutia v Košiciach Ing. Monika Makeľová. Početne bol zastúpený aj výbor Miestneho odboru MS Košice. Na záver podujatia zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí…“ Verme, že takéto podujatie, v nezvyčajnom čase, bude aj v budúcnosti Košičanom pripomínať vznik novodobej slovenskej štátnosti. Vďaka patrí aj pracovníkovi Štátneho divadla v Košiciach za poskytnutú zvukovú techniku. Zásluhu na tom má aj člen výboru Miestneho odboru MS Košice PhDr. Štefan Fejko.

Anton Meteňko, MO MS Košice,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2016-01-07T09:26:10+00:007 januára 2016 |Košický kraj|
X