Slávnostný koncert k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a pamiatke Andreja Kmeťa


/, Žilinský kraj/Slávnostný koncert k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a pamiatke Andreja Kmeťa

Matica slovenská si 27. januára 2019 pripomenula 100. výročie svojho obnovenia slávnostným koncertom v rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Martine. Za podpory Mesta Martin, rímskokatolíckej farnosti v Martine a účasti širokej martinskej a matičnej verejnosti vystúpil Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, ktorý na úvod slávnostnej udalosti zaspieval hymnickú vlasteneckú pieseň Kto za pravdu horí.

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper vo svojom príhovore vyzdvihol túto udalosť, keď práve v januári 1919 bola oživotvorená Matica slovenská v období po rozpade Rakúsko-Uhorského štátu a po vzniku Československa. Tiež pripomenul, že odvtedy Matica slovenská prešla mnohými zmenami, ale svoje základné poslanie nezastupiteľnej úlohy integrácie slovenskej spoločnosti si zachovala do dnešných čias. Spevácky zbor ADOREMUS okrem viacerých významných diel slovenských autorov a skladateľov zaspieval Prostonárodnú vianočnú omšu zo zbierky Andreja Kmeťa, upravenú Dušanom Billom pre zbor a orchester. Kmeťova vzácna zbierka Prostonárodné vianočné piesne ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Patrí k významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. Týmto dielom bola zároveň pripomenutá pamiatka a uplynulé 110. výročie smrti Andreja Kmeťa.

Na koncerte zazneli aj inštrumentálne a vokálnoinštrumentálne diela významných slovenských skladateľov (J. Levoslav Bella, M. Schneider-Trnavský, I. Zeljenka). Hudobné vystúpenie a sprievod sláčikového kvarteta mladých umelcov MUCHA QUARTET umocnilo slávnostný a pekný duchovný a umelecký zážitok.

 

Jaroslav Gustiňák

 

X