„Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ vo VSM Košice

thumbnail

Košice, 7. 5. 2017

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej (ZOR MS) v roku 2017 úspešne nadviazal na realizáciu podujatia „Matičná pochôdzka – „MAJSTER KOSTELNÍČEK V KOŠICIACH“, ktorú v roku 2014 založila matičiarka PhDr. Gabriela Čiasnohová, lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach - šíriteľka umeleckého odkazu najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, akademického maliara Štefana Leonarda Kostelníčka. Podujatie sa aj v tomto roku stalo sprievodným v rámci XXIII. ročníka osláv DEŇ MESTA KOŠICE 2017. Tradične sa začalo v nedeľu 7.5.2017 o 15:00 hod. v Historickej účelovej budove (HÚB) Východoslovenského múzea (VSM) na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. V priestoroch suterénu VSM Košice sa zišlo okolo 30 záujemcov o slovenský ornament. Začiatok matičnej pochôdzky bol zároveň vernisážou putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMET MAJSTRA KOSTELNÍČKA, (ďalej SOMK).
Za VSM privítala prítomných Mgr. Katarína Ščerbanovská. Po príhovore predsedu ZOR MS, Mgr. Ing. Antona Meteňka, PhD., zameranom na matičné podujatia, si účastníci pozreli medailón o osobnosti a tvorbe umelca i jeho prvú časť Slovenskej ornamentiky z roku 1927. Komentovala ju matičiarka, PhDr. Gabriela Čiasnohová. Na jej pozvanie sa prítomným predstavila MUDr. Antónia Stavná, rodená Klocoková z Popradu - krstná dcéra Št. L. Kostelníčka. Jej otec, Ján KLOCOK, bol majstrovým žiakom a tak prezentovala i zlomok otcovej tvorby. Odborný vstup o Krónovej škole predniesla Mgr. Ľ. Mitrová z VSM. Školu v rokoch 1925-1927 navštevoval aj Št. L. Kostelníček. V pamätnej knihe VSM pribudol zápis o podujatí s nalepenou pozvánkou a podpismi účastníkov.
Po úvodnej časti stretnutia si prítomní pozreli výstavu 144 ukážok z tvorby umelca na 15-ich obrazoch putovnej výstavy SOMK. Obrazy boli doplnené vhodnými a krásnymi exponátmi z fondov VSM. Tie pripravila etnologička VSM, Mgr. Ľudmila Mitrová. Kurátorka výstavy Dr. G. Čiasnohová (zostavovateľka a majiteľka obrazov) bližšie predstavila ukážky z tvorby majstra Kostelníčka. Na záver vernisáže si účastníci pochutnali na dobrom slovenskom vínku. Poskytol ho riaditeľ múzea HUMNO, Juraj Barla.
Zúčastnení sa potom prešli k budove na Hlavnej ulici, kde po 2. svetovej vojne sídlilo vydavateľstvo a kníhkupectvo Júliusa a jeho syna Jána Kustru, neskôr známa predajňa Slovpap. Tiež si pozreli dom, v ktorom bolo vydavateľstvo a kníhkupectvo Júliusa Kustru v medzivojnovom období - pred maďarskou okupáciou Košíc. Umelec v ňom vydával i predával svoju tvorbu a schádzal sa tu so svojimi priateľmi.

Organizátori: Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Východoslovenské múzeum, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej.
Na predložený projekt bol od Matice slovenskej schválený príspevok vo výške 0,-€.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou
Foto: autor a P. Čiasnoha

Článok spolu s fotografiami (pdf)