Slovenský ornament očami Spišiakov 2017

thumbnail

Členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach, PhDr. Gabriela Čiasnohová iniciovala založenie výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov v Spišskej Novej Vsi. Rokovania s Mgr. Luciou Benickou, riaditeľkou Galérie umelcov Spiša a PaedDr. Vierou Skoumalovou, vedúcou Školského úradu v Smižanoch v roku 2016, vyústili do realizácie nultého ročníka súťaže SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI SPIŠIAKOV 2017. Do organizácie sa zapojili Školské úrady Smižany a Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša – Národopisné múzeum Smižany, Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej.
Súťažili žiaci a pedagógovia 12-ich škôl s 266-mi prácami. Z toho bolo ocenených 26. Vernisáž sa uskutočnila v Múzeu Spiša dňa 27.6.2017. Pripravila a moderovala ju PaedDr. Viera Skoumalová. Po odovzdaní diplomov a vecných odmien sa účastníci odobrali do premietacej miestnosti. PhDr. Gabriela Čiasnohová premietla a komentovala základné informácie o osobnosti a diele najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, Štefana Leonarda Kostelníčka. Pozvanie prijali aj vzácni hostia: neter umelca, pani Helena Kubenková so synom, Ing. F. Kubenkom – členom Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. Ten sa osvedčil aj ako zdatný fotograf podujatia. V ďalších priestoroch múzea čakalo prítomných na záver malé občerstvenie.

Gabriela Čiasnohová a A. Meteňko,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou
Foto: F. Kubenko

Článok spolu s fotografiami (pdf)