Spoločná vernisáž 2 podujatí venovaných slovenskému ornamentu


//Spoločná vernisáž 2 podujatí venovaných slovenskému ornamentu

Smižany, 30, 5. 2018

Dňa 30. 5. 2018 o 10. hodine sa v Kaštieli v Smižanoch, ktorý je sídlom Obecného kultúrneho centra (OKC), uskutočnili naraz dve vernisáže. Obidve boli venované slovenskému ornamentu. Bola to vernisáž putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA a 22 ocenených výtvarných prác 1. ročníka súťaže SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI SPIŠIAKOV. Do súťaže sa v štyroch kategóriách zapojilo 20 škôl a školských zariadení s 224 prácami. Podujatie moderovala PaedDr. Viera Skoumalová zo Spoločného školského úradu v Smižanoch. Privítala, predstavila a dala slovo hosťom: MUDr. Antónii Stavnej z Popradu, krstnej dcére Štefana Leonarda Kostelníčka, PhDr. Gabriele Čiasnohovej za Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej a predsedovi odbornej poroty 1. ročníka súťaže Mgr. Martinovi Olejníkovi. Menovaní potom odovzdávali diplomy a vecné odmeny oceneným, celkom bolo odovzdaných 22 ocenení. Prítomní si potom vypočuli spev víťazky celoslovenskej súťaže Niny Bazárovej s akordeónovým sprievodom Mgr. Marcely Maniakovej a neskôr hru na hudobných nástrojoch so spevom detskej folklórnej skupiny Oriešok (vedúci Šimon Hanzely, DiSArt). Akcia pokračovala prehliadkou 15 vystavených obrazov so 144 ukážkami z Kostelníčkovej tvorby a ocenených výtvarných súťažných prác. Domáci podávali na záver malé občerstvenie. Všetkým záujemcom tak umožnili milé posedenie a družnú debatu na tému slovenského ornamentu.
Z organizátorov boli prítomné zástupkyne Národopisného múzea v Smižanoch: Mária Kočišová a Mária Staňová-Mihalková. Za OKC sa na dianí aktívne podieľali zamestnanci: riaditeľka PaedDr. Mária Šofranko, Mgr. Daniel Fabian (nainštaloval obidve výstavy, urobil vkusnú pozvánku, plagát i diplomy), Mária Převor a Magdaléna Džubáková.
Tvorivú dielňu ŠKOLA ORNAMENTU podľa Št. L. Kostelníčka viedla PhDr. G. Čiasnohová o 14. hod. Zúčastnili sa nej učiteľky základných škôl, členky klubov dôchodcov, spolku Živena a riaditeľka OKC PaedDr. Mária Šofranko. Účastníčky si v teoretickej časti pozreli DVD s medailónom umelca Št. L. Kostelníčka a komentovanú 1. časť Slovenskej ornamentiky ornamentalistu z roku 1927. V praktickej časti vyfarbovali písmo dekorované rastlinným ornamentom umelca. Na záver tvorili vlastný ornament.

Gabriela Čiasnohová,
ZO regionalistiky MS

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-06-08T14:35:55+00:008 júna 2018 |Košický kraj|
X