Spomienkový koncert na Karola Duchoňa v Galante je jedným z najobľúbenejších


//Spomienkový koncert na Karola Duchoňa v Galante je jedným z najobľúbenejších

Galanta, 20. 4. 2018

19. ročník koncertu sa uskutočnil 20. apríla 2018 podvečer v MsKS Galanta. Hlavným organizátorom podujatia je Dom Matice slovenskej, podujatie finančne podporilo Mesto Galanta a spoločnosť Autoprofit Galanta, ďalej Reštaurácia Gazdovský dvor, Pekáreň Bagetka Horné Saliby a Kaderníctvo Sandy z Domu MS Galanta.
Musíme skonštatovať, že Kantiléna v Galante – spomienkový koncert na Karola Duchoňa, nášho slávneho rodáka – je jedným z najočakávanejších. Hlavným moderátorom večera bol Karolov priateľ Peter Fahn, z hľadiska moderovala Anna Kivarothová, hudobná produkcia Janette Vargová, spevákov doprevádzala kapela 4mation.
Osem spevákov v prvom kole tradične zaspievalo Duchoňovu pieseň a v druhom kole pieseň podľa vlastného výberu. Za sprievodu kapely si diváci koncert užívali a verím, že aj speváci. Tento rok účinkovali Michal Domonkoš, Viktória Stachová, Adrián Turičík, Petra Sabová, Natália Kóšová, Igor Šimeg, Miroslav Budáč a Monika Drgáňová.
Diváci hlasovaním po prvej časti programu vybrali, ktorá Duchoňova pieseň sa im najviac páčila.
Po vystúpení hlavného hosťa večera Berca Balogha nasledovalo udelenie ocenenia Laureát Kantilény 2018, udeľovaný Domom Matice slovenskej za prínos do slovenskej populárnej hudby. Tento rok ocenenie získal Berco Balogh a za viacnásobné účinkovanie na Kantiléne získali ocenenie Laureát Kantilény 2018 aj Petra Sabová, Viktória Stachová a Miroslav Budáč.
Na základe diváckeho výberu Cenu Karola Duchoňa za rok 2018 Dom MS Galanta udelil spevákovi Miroslavovi Budáčovi.
Pozorne som počúvala cez prestávku divákov aj v kuloároch. Započula som, že koncerty by mali byť aspoň dva, lebo mnohí nedostali lístky na koncert. Niektorí prirovnali Kantilénu k Bratislavskej Zlatej lýre, čo je pre nás ako hlavného organizátora veľká pocta. Chválili všetkých spevákov a hovorili, že za posledné roky je aj ťažké vybrať najlepšieho, lebo všetci sú skvelí…
Ďakujem za Dom MS Galanta všetkým, ktorí podporili spomienkový koncert na nášho galantského rodáka, všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave a realizácii koncertu a dúfam, že to tak bude aj pri príprave jubilejného 20. ročníka Kantilény 2019, ktorý sa uskutoční v čase Karolových narodenín v apríli 2019.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

Autorka fotografií: Gabika Teplická

Autorka fotografií: Gabika Teplická

Autorka fotografií: Gabika Teplická

Autorka fotografií: Gabika Teplická

2018-04-25T15:10:32+00:0025 apríla 2018 |Trnavský kraj|
X