Súťaž vychovávajúca novú intelektuálnu elitu národa


//Súťaž vychovávajúca novú intelektuálnu elitu národa

Rok sa s rokom zišiel a prišiel opäť čas, kedy sme sa stretli ako milovníci slovenskej povesti na 25. ročníku súťaže Šaliansky Maťko.V Michalovciach v priestoroch Knižnice Gorazda Zvonického a následne v Zemplínskej knižnici v Trebišove mladých účastníkov súťaže tradične privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice v Trebišove Mgr. Janka Vargová spolu s riaditeľom Domu MS v Michalovciach RNDr. Emilom Čurmom, ktorý v krátkosti pozdvihol historický význam recitačnej súťaže a predstavil porotu.
Predsedníčkou poroty bola lektorka v umeleckom prednese Jelka Timková, ktorá sa k súťažiacich povzbudila ich humorným príbehom, čím vytvorila atmosféru potrebnú na dokonalý prednes. Ďalšími členkami poroty bola lektorka v umeleckom prednese Silvia Zubková a spisovateľka Marietta Koščíková. Súťažilo sa v troch kategóriach 1. kategória 2.-3. ročník,2. kategória 4.-5. ročník a 3. kategória 6.-7. ročník. Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou od ľubovoľného autora v rozsahu najviac 6 minút. 25. ročníka recitačnej súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov z10 základných škôl okresu Trebišov, ktorých recitačná úroveň má podľa poroty stúpajúcu tendenciu.
Porota ako aj organizátori vyjadrili poďakovanie a pochvalu pedagógom a rodičom, ktorí žiakov pripravovali,že vytvárajú deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomáhajú im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J.C.Hronského.
Krásne ceny nielen víťazom ale aj všetkým zúčastneným žiakom odovzdal osobne predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý aj napriek pracovnej zaneprázdnenosti si našiel čas prísť medzi mladých recitujúcich žiakov. S krátkym príhovorom sa obrátil na študentov ako k budúcej slovenskej intelektuálnej elite, ktorej hrdosť na slovenskú vlasť však musí ísť v ruka v ruke s vedomosťami o slovenských dejinách a literatúre. Vyzdvihol aj osobnosť správcu Matice slovenskej J. C. Hronského, po ktorom je aj pomenovaná táto dlhoročná súťaž, ktorá bola taktiež založená matičiarmi, načo by sme nemali zabudnúť pri tomto podujatí.
Víťazi okresného kola postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22.2.2018 v Košiciach,celonárodné 23.3.2018 v Šali. Krátku ukážku z podujatia si môžete pozrieť v archíve RTVS 2 v relácii Ahoj Slovensko.

Karin Obšatniková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

2018-02-17T20:47:51+00:0017 februára 2018 |Košický kraj|
X