Sv. Cyril a Metod, Slovensko a naše svetové prvenstvo

thumbnail

Nitra, 15. 2. 2016

Pri príležitosti výročia smrti svätého Konštantína – Cyrila Dom Matice slovenskej v Nitre zorganizoval prednášku nitrianskeho filatelistu Milana Šajgalíka. Historickým exkurzom na tému Sv. Cyril a Metod, Slovensko a naše svetové prvenstvo predstavil zberateľ oboch solúnskych vierozevestov v zaujímavej optike filatelie. Návštevníci sa oboznámili aj s filatelistickým exponátom „Vďaka Vám sv. Cyril a Metod“ M. Šajgalíka, ktorý na viacerých výstavách získal strieborné medaily, naposledy v Poľsku – Glosgow, 2015.
V bohatom a vizuálne pútavo spracovanom materiáli sa autor prednášky venoval aj samostatnej téme najkrajšej poštovej známky vydanej v roku 2013 k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Akademický maliár Dušan Kállay a rytec Miloš Ondráček dokázali na malej ploche známky a hárčeka predstaviť kus histórie vierozvestov a ich súčasníkov, hlaholiku aj dejinné udalosti, návštevu Ríma spojenú s odobrením prekladov evanjelií a pápežským uznaním jazyka Slovanov za 4. liturgický jazyk, prinesenie telesných pozostatkov sv. Klimenta či svätorečenie. Podľa slov M. Šajgalíka „aby získala verejnosť, čo najvernejší dobový obraz, na poštovú známku zvolil majster Kállay jedno z najstarších zobrazení sv. Cyrila a Metoda pochádzajúce z 9. storočia – fresku Osobný súd sv. Cyrila z dolnej Baziliky sv. Klimenta v Ríme“.
Spoločne s autorom prednášky Dom MS v Nitre predstavil aj publikáciu Cyrilo-metodská misia vo filatelii, ktorá v roku 2015 získala v Galante pozlátenú medailu. Obsah publikácie plne vyjadruje jej motto: „Čo všetko nám môžu povedať poštové známky alebo Krajina pod Tatrami, jej história od prvých dotykov s kresťanstvom po Dedičstvo otcov – zobrazené na domácich poštových známkach a pečiatkach“. Týmto verejnosti dávame do pozornosti publikáciu, ktorá je filatelistickou monografiou danej témy určenej ako pre začiatočníkov, tak i pokročilých čitateľov. Odzrkadľuje lásku a úctu autorov M. Šajgalíka a I. Kika ku kresťanským duchovným hodnotám a k rodnému Slovensku. Sme radi, že sme prednáškou vytvorili priestor na diskusiu odborníkov, ktorí sa v Nitre aktívne venujú obdobiu Veľkej Moravy so zreteľom na Cyrilo-metodskú misiu. Prednášku Dom MS v Nitre vie v priebehu najbližších mesiacov zdarma sprostredkovať aj pre svoje miestne odbory priamo v mieste ich pôsobenia.

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

Najkrajší hárček sveta v roku 2014