Sviatok žien


//Sviatok žien

Dunajská Streda, 9. 3. 2018

V Dome MS v Dunajskej Strede sa v piatok popoludní poschádzali matičiari, aby si prívetivým slovom, veršami a piesňou uctili sviatok žien – 8. marec. V niektorých ľuďoch tento dátum vyvoláva rozpaky – spomienka na oslavy spred Nežnej revolúcie vnímanie tohto sviatku asi značne devalvovala.
Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnúť a čo by ešte dosiahnúť chceli. MDŽ je pripomienkou na štrajk newyorských robotníčok v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Všetko najlepšie k MDŽ všetkým ženám! A rešpekt k ich obetavej práci, ktorá nie je zaplatená peniazmi, nekonečnej práci doma pre svoju rodinu.
„S vnímavosťou, ktorá je pre ženskú bytosť charakteristická, obohacuješ chápanie sveta a prispievaš k plnej pravde ľudských vzťahov.“ Tieto slová sú adresované každej žene – matke, manželke, dcére, sestre v ktoromkoľvek kúte sveta, v každom veku, v ktoromkoľvek zamestnaní, v akomkoľvek stave, rozpoložení a s akýmikoľvek životnými skúsenosťami.
Ich autorom je svätý Ján Pavol II., ktorý nosil hlboko v srdci vedomosť o tom, že dôstojnosť ženy mala odnepamäti svoje miesto vo svete, a ktorému veľmi záležalo na tom, aby každá žena bola milovaná, ctená a vážená.
Dôstojnú oslavu MDŽ otvorila precíteným príhovorom predsedníčka MO MS Monika Benkovská, nežnými veršami Mária Pogányová a ľudovými pesničkami Juraj Suchitra. Po odovzdaní sladkého darčeku prítomným ženám si všetci pochutnali na pohostení, ktoré ako vždy svojpomocne pripravili členky výboru MO MS. Matičiari z Dunajskostredského okresu sa radi stretávajú v Dome MS, je to ich, ako by povedala spisovateľka B. S. Timrava, „prítuľok“. Členovia výboru MO MS pripravia občerstvenie a spevácka skupina Slnečnica pod vedením p. Karola Šípoša svojimi piesňami dotvára príjemnú náladu už aj z radosti nad odchodom zimy.

Libuša Klučková

2018-03-14T15:03:53+00:0014 marca 2018 |Trnavský kraj|
X