Symbolická rozlúčka s modelom Nitrianskeho hradu

thumbnail

Nitra, 2. 3. 2016

Posledné dni končiacej výstavy modelu Biskupského paláca a Katedrály sv. Emeráma od autora Ivana Šabíka navštívili v Dome Matice slovenskej v Nitre žiaci Súkromnej základnej školy United Nations Elementary School. Prváci a druháci boli neskutočne vnímaví, dostatočne rozhľadení a veľmi kreatívni. So záujmom a detskou zvedavosťou si vypočuli najzaujímavejšie nitrianske povesti, spoločne sme sa rozprávali o dôležitých osobnostiach žijúcich počas obdobia Veľkej Moravy a na pamiatku zhotovili magnetky Nitrianskeho hradu. Deti sa plné vzrušenia pobrali na ďalšiu výstavu, ale už teraz s radosťou prisľúbili účasť na našich najbližších podujatiach. Veľkoplošnej replike Nitrianskeho hradu sa v priebehu vystavovania v Dome MS v Nitre dostal zaslúžený obdiv od viacerých odborníkov vo vzťahu k dodržaniu pomeru mierky, umeleckého stvárnenia, precíznej remeselnej práce a práce s reálnymi architektonickými podkladmi tejto kultúrnej pamiatky. Veríme, že sa nám podarí model v najbližšom období presunúť do priestorov Diecézneho múzea v Nitre, kde by ho malo možnosť vidieť množstvo zahraničných návštevníkov.

Autor fotografií: Súkromná základná škola United Nations Elementary School

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre
článok neprešiel jazykovou úpravou

12798898_442250939318250_404142408331852216_n

12800343_442250935984917_8906270811503017435_n