Tvorivosť slovenského umenia POŽITAVIA


//Tvorivosť slovenského umenia POŽITAVIA

Šurany, 17. 3. 2016

Talentované deti, úspešní pedagógovia, vzácni hostia a vďační diváci. Takto jednoducho sa dá opísať jedinečné koncertné stretnutie základných umeleckých škôl Požitavia, ktoré slávilo svoje 7. výročie v D MS Šurany pod vedením ZUŠ Andreja Sládkoviča Šurany. Predstavili sa tu nielen domáci žiaci speváckeho, klavírneho, dychového, tanečného a výtvarného oddelenia, ale divákov v hľadisku potešili aj talenty zo ZUŠ Vráble, Nové Zámky, Hurbanovo a Zlaté Moravce.
Na pódiu sa vystriedali nielen sólisti ale i súbory spevákov, flautistov, tanečníkov, huslistov i dychového orchestra Rosička, patriaceho do hudobného odboru D MS Šurany. Ich umenie, okrem podpredsedu VÚC Nitra Ladislava Marenčáka a primátora mesta Šurany Mareka Oremusa, prišiel podporiť aj 1. podpredseda Matice slovenskej Jozef Šimonovič. Spoločne s divákmi si zo záujmom vypočul v podaní Rosičky i známu pieseň Na kráľovej holi v úprave pre dychové nástroje a finálovú skladbu koncertného večera Svet lásku má so spevákmi ZUŠ Šurany. V nej sa predstavili ako trio pani riaditeľka ZUŠ Šurany Helena Farkašová, pani učiteľka Katarína Pobočíková a študent Marek Bednárik. Po príhovore pána Marenčáka z VÚC sa poďakoval účinkujúcim aj pán podpredseda Šimonovi a ako herec a pedagóg konzervatória vyjadril presvedčenie, že práve takáto tvorivá nastupujúca generácia môže práve svojim pričinením premeniť obyčajné dni na vzácne sviatky oslavujúce slovenské umenie, ľudí a krásu domoviny.
Na záver zavŕšil Požitavský koncert ZUŠ Jozef Šimonovič svojim precíteným prednesom poézie básnika Miroslava Válka, čo nenúteným spôsobom prinieslo medzi všetkých zúčastnených tú pravú matičnú výzvu – odkrývať a zachovávať krásu slovenského umeleckého slova, aby potešilo, pohladilo i prebudilo každé cítiace srdce. Ďakujeme.

MKS
článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-03-29T10:21:55+00:0029 marca 2016 |Nitriansky kraj|
X