Úspešný 25. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v Spišskej Novej Vsi


//Úspešný 25. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves, 23. 1. 2018

Dňa 23. 1. 2018 Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi zorganizoval v poradí už 25. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa tento rok zúčastnilo 39 súťažiacich zo 16 základných škôl. Okresné kolo Šalianskeho Maťka prebehlo v troch súťažných kategóriách. Všetci porotcovia sa zhodli v názore, že súťažiaci zvolili veľmi dobrý a pestrý výber ukážok. Väčšina z nich tak podala naozaj vynikajúci výkon.
I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
Výsledky: 
1. kategória: 
1. miesto- Bianka Novotná – ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany
2. miesto- Ella Holečková – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
3. miesto- Karolína Schmögnerová – ZŠ Komenského 3, Smižany
2. kategória:
1. miesto- Nina Maximová – ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves
2. miesto- Vanesa Almášiová – ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
           – Adela Leibiczerová- ZŠ Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves
3. miesto- Lukáš Korkoš – ZŠ Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
3. kategória: 
1. miesto- Sofia Kenderová – ZŠ Komenského 3, Smižany
2. miesto- Peter Zelený – ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
3. miesto- Ivana Baková – ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
          – Laura Novotná – ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
3 súťažiaci, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii na prvých miestach postúpili do krajského kola súťaže Šaliansky Maťko v Košiciach, ktoré sa bude konať dňa 22.2. 2018. Okrem iného, súťažiaci v každej kategórii získali veľmi hodnotné ceny, ktoré poskytol DMS Spišská Nová Ves. DMS Spišská Nová Ves týmto ďakuje porotcom, ktorí objektívne hodnotili výkony súťažiacich. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.
Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves
článok neprešiel jazykovou úpravou
fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2018-01-25T09:39:56+00:0025 januára 2018 |Košický kraj|
X