V Košiciach odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

Súčasťou podujatia, ktoré pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice, bolo i národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848!

Košice 22. septembra (TASR) - Pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana a jeho 200. výročia narodenia odhalili dnes na budove Starej radnice v Košiciach pamätnú tabuľu s jeho bustou. Súčasťou podujatia, ktoré pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice, bolo i národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848!
"Inštitucionálne dedičstvo Jozefa Miloslava Hurbana je obrovské. Veď Národná rada Slovenskej republiky je jeho dielo, rôzne časopisy ako napríklad Slovenské pohľady, Cirkevné listy svojím spôsobom aj začiatok tohto politického života je to, čo v podstate stvoril s národovcami, štúrovcami 19. storočia. V neposlednom rade môže byť pre všetkých členov Matice slovenskej hrdosťou, že bol aj pri založení našej najstaršej národnej, kultúrnej ustanovizne," povedal pre TASR podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper.
Podľa jeho ďalších slov, odkaz J. M. Hurbana je národný, ale aj humanistický. "To znamená, že to, čo je národné, neodporuje humanistickým človečenským princípom. Bol súčasne národovec aj silne kresťansky, cirkevne založený človek. Myslím si, že je to aktuálne aj v súčasnom, veľmi búrlivom období, kedy sa prehodnocujú rôzne hodnoty, kedy sa zamýšľame, kam má kráčať Európa. Myslím si, že on by nám jednoznačne odpovedal, že Európa musí mať národné, demokratické a kresťanské základy," zdôraznil Gešper.
"Určite niet pochýb, že táto osobnosť je významnou pre Slovensko a Slovákov. Chcem sa všetkým, ktorí sa pričinili o to, že tu dnes stojíme a že sme odhalili túto bustu, veľmi pekne poďakovať," povedal viceprimátor Košíc Martin Petruško.
V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Národnokultúrne a literárne inštitúcie ho ako celok vyhlásili za Rok Jozefa Miloslava Hurbana. J. M. Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Beckove. Nebol len významný literát - básnik, prozaik, dramatik, literárny historik, redaktor, vydavateľ a jeden z rozhodujúcich účastníkov uzákonenia našej spisovnej reči, ale aj revolucionár.

[teraz.sk; 22/09/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra]
http://www.teraz.sk/kultura/v-kosiciach-odhalili-pamatnu-tabulu/281940-clanok.html