V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli 79. výročie „Malej vojny“ z marca 1939


//V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli 79. výročie „Malej vojny“ z marca 1939

Spišská Nová Ves,  23. 3.  2018

Dňa 23. 3. 2018 sa v meste Spišská Nová Ves konala pietna spomienková slávnosť pri príležitosti 79. výročia „Malej vojny“ z marca 1939, keď horthyovské maďarské letectvo zaútočilo na toto krásne mesto na Spiši. Organizátormi podujatia boli mesto Spišská Nová Ves a Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves. Na úvod pietnej spomienky, ktorá sa konala pri pamätníku padlých hrdinov, sa prítomným prihovoril pán primátor mesta Spišská Nová Ves, p. PhDr. J. Voľný, PhD. Po ňom už so svojím príhovorom vystúpil riaditeľ DMS Spišská Nová Ves, p. Mgr. R. Zacher, PhD., ktorý sa v súvislosti s touto tragickou udalosťou poďakoval predovšetkým mestu Spišská Nová Ves a jeho predstaviteľom za to, že si spoločne s Maticou slovenskou každoročne pripomínajú a organizujú pietnu spomienku na tieto tragické udalosti a taktiež osobnosti, ktoré položili životy za obranu svojej drahej vlasti. Riaditeľ DMS Spišská Nová Ves tiež vyzdvihol, že fronte bojovali vlastenci s odlišnými politickými názormi, no spájalo ich odhodlanie brániť rodné Slovensko pred agresorom, a to je podľa neho aj trvalý odkaz pre súčasnosť. Okrem iného zdôraznil, že Matica slovenská vždy podporovala a aj naďalej bude v plnej miere podporovať politiku moderného patriotizmu. Je presvedčený, že moderný patriotizmus by sa mal stať hodnotou, ktorú budeme vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám, na ktorých stojí budúcnosť Slovenskej republiky. Na záver podujatia predstavitelia mesta Spišská Nová Ves, Matice slovenskej a iných organizácií položili ku pamätníku na znak úcty vence týmto padlým hrdinom, ako aj ku pamätníku gen. Jána Nálepku in memoriam, ktorý bol priamym účastníkom „Malej vojny“.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

Link (video) poskytla TV Reduta Spišská Nová Ves:

http://www.snv.sk/archiv?video=180326-1

 

 

2018-03-28T16:24:40+00:0028 marca 2018 |Košický kraj|
X