Valné zhromaždenie MO MS Lehota


//Valné zhromaždenie MO MS Lehota

V Lehote,  1. 2.  2019

V piatok 1. februára 2019 sa konalo Valné zhromaždenie MO MS Lehota v miestnom kultúrnom dome. MO Lehota sa svojou bohatou, takmer 180-člennou matičnou základňou radí medzi tie najväčšie nielen v rámci okresu či kraja, ale celého Slovenska. Popri matičnej práci sa venujú aj publikačnej činnosti. Málokto vie, že v minulosti vydali spevník či publikáciu „2. ľudová svadba v Lehote“, kde prezentovali zvyky a tradície zo začiatku dvadsiateho storočia. V tejto tematike vydali aj tri dvoj-CD so staršími ľudovými piesňami z okolia Lehoty a blízkeho okolia. Najmladšou publikáciou je kniha Lehota v 20. storočí, ktorú spracoval predseda MO Daniel Pavel v roku 2018.

Po znelke MS privítal prítomných predseda MO MS Lehota Daniel Pavel. Pokračoval podľa schváleného programu prednesom správy o činnosti za uplynulý rok, v ktorej zahrnul aj rekapituláciu najdôležitejších podujatí. Matičné podujatia boli zamerané na podporu regionálnych zvykov a tradícií prezentovaných prostredníctvom fašiangovej zábavy, stavania mája, pravidelnými stretnutiami za účelom spevu ľudových piesní a mnohými inými aktivitami. Počas celého roka prispievali svojou činnosťou k zvyšovaniu národného a kultúrneho povedomia členov spomedzi vlastných matičných radov, ale aj ostatných členov obce a okolia, a to aj družobnými stretnutiami s matičiarmi z mesta Turany.

Na valnom zhromaždení si členovia hlasovaním zvolili nových členov do orgánov MO na ďalšie volebné obdobie. Členovia MO MS vyjadrili dôveru doterajšiemu predsedovi D. Pavelovi a opätovne ho zvolili. Medzi pozvanými hosťami boli prvý podpredseda MS Marek Hanuska, starosta obce Lehota Radoslav Kriváček, predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec a za Dom MS v Nitre Nikola Rechtorisová. Ďakovné listy MO MS Lehota si od predsedu MO MS prevzali členovia Milan Balla st., Eva De Nadai, Eliáš Gajdoš, Daniela Iliziová, Daniel Cítenyi, Kristína Nováčeková. Zástupcovia MS postupne odovzdali ocenenia – pamätný list Krajskej rady MS získal Emil Lahučký, Jana Ballová, Martin Domček a Matúš Lisy. Pamätným listom predsedu MS bol ocenený Anton Nováček, Emanuel Tehlár, Juraj Pavel, Milan Balla ml., Radoslav Kriváček. Eva Zabáková a Anton Mesároš získali Pamätnú medailu predsedu MS. V závere zaznela matičná hymna, predseda sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.

Valné zhromaždenie bolo obohatené dočasnou inštaláciou obrazov z výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka Domu MS v Nitre, ktorá je v jeho priestoroch verejnosti prístupná do 8. marca 2019. Rovnako boli prítomným sprostredkované tituly Vydavateľstva Matice slovenskej, ich ponuku si mohli prezrieť v samostatnej časti miestnosti.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

Autor fotografií: Nikola Rechtorisová a Milan Balla

Milan Balla, odovzdávanie Pamätného listu Krajskej rady MS

Milan Balla, odovzdávanie Pamätného listu Krajskej rady MS

Milan Balla odovzdávanie Pamätného listu predsedu MS

Milan Balla odovzdávanie Pamätného listu predsedu MS

Nikola Rechtorisová,  matičiari na valnom zhromaždení, v pozadí inštalácia výstavy Majstra Kostelníčka z Domu MS v Nitre

Nikola Rechtorisová,  matičiari na valnom zhromaždení, v pozadí inštalácia výstavy Majstra Kostelníčka z Domu MS v Nitre

Nikola Rechtorisová, Valné zhromaždenie MO MS Lehota

Nikola Rechtorisová, Valné zhromaždenie MO MS Lehota

 

2019-02-12T15:33:50+00:0012 februára 2019 |Nitriansky kraj|
X