Vydarený 20. ročník Kojšovskej heligónky


//Vydarený 20. ročník Kojšovskej heligónky

Kojš, 9. 9.  2018

V obci Kojšov sa neustále snažia zachovávať a udržiavať slovenské tradície a folklór. Dôkazom toho je skutočnosť, že dňa 9. 9. 2018 sa v obci Kojšov konal jubilejný 20. ročník nesúťažnej prehliadky sólistov – heligonkárov na počesť Štefana Ševčíka z Kojšova pod názvom Kojšovská heligónka 2018. Organizátormi podujatia boli Obec Kojšov v spolupráci s DMS Spišská Nová Ves, MO MS Kojšov a Združením Ulijana z Kojšova. Po úvode galaprogramu sa prítomným prihovoril starosta obce Kojšov Anton Bašniar a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Predseda MS vyzdvihol rázovitú slovenskú obec Kojšov a jej vplyv na slovenské ľudové a umelecké tradície v spišskom kraji. Potom s riaditeľom DMS Spišská Nová Ves Rastislavom Zacherom ocenili ďakovnými listami a matičnými publikáciami všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na predošlých úspešných ročníkoch Kojšovskej heligónky. Srdečné poďakovanie si zaslúžili za organizáciu „heligónky“ predovšetkým MO MS Kojšov a jej predsedníčka Rozália Juríková, ale patrí im uznanie aj za udržiavanie našich národných tradícií, spevu, tanca a folklóru v tomto krásnom regióne Spiša. Vzácnymi účinkujúcimi v rámci slávnostného galaprogramu boli nielen heligonkári z celého Slovenska, ale aj Dievčenská spevácka skupina z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Môžeme skonštatovať, že tohtoročná jubilejná Kojšovská heligónka si získala priazeň a srdcia mnohých prítomných nadšencov. Preto sa už všetci nevedia dočkať ďalšieho ročníka. Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka organizačnej, propagačnej a finančnej pomoci Matice slovenskej, DMS Spišská Nová Ves a obce Kojšov.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.,
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

foto: JUDr. Marián Gešper,
predseda MS (archív)

 

2018-09-25T11:27:30+00:0025 septembra 2018 |Košický kraj|
X