Výnimočný dar pre gajdošov, ale aj širšiu hudobnú obec


//Výnimočný dar pre gajdošov, ale aj širšiu hudobnú obec

Veľké Zálužie, 15.12.2018

O výnimočný vianočný dar pre celú hudobnú obec sa postarali matičiari z Veľkého Zálužia. Na tohtoročných Matičných slávnostiach odhalili drevorezbu v podobe pamätnej tabule významnému gajdošovi Jozefovi Antalíkovi, ktorý väčšinu svojho života prežil práve v obci Veľké Zálužie. Nádherné umelecké dielo vytvoril miestny rezbár Pavol Koteš. Práve Antalíkove cifry hrá Mário Pavel, ktorý sa ich naučil výlučne z nahrávok, za základy hry na gajdách však vďačí Tomášovi Blažekovi. Mário spolu so svojou sestrou Michaelou Pavelovou tvoria Gajdošských trogárov. M. Pavel je niekoľkonásobný víťaz na Slovensku i v medzinárodných súťažiach v hre na gajdy, tretí gajdoš Filip Chňapek získal Zlaté pásmo aj titul Laureát. Obaja súrodenci vzišli zo spoločnej folklórnej skupiny Drienka, ktorá vznikla v roku 2000 ako zmiešaná skupina matiek s deťmi vo Veľkom Záluží venujúca sa autentickému folklóru z obce a okolia. Rovnako Drienka má za sebou mnohé úspechy. Na celoštátnych prehliadkach organizovaných Národným osvetovým centrom získali Bronzové, Strieborné aj Zlaté pásma, dvakrát im porota udelila najvyšší titul Laureát. V súčasnosti skupina pracuje pod vedením Mišky Pavelovej.
Obe hudobné zoskupenia, Drienka aj Gajdošskí trogári, boli súčasťou Matičných slávností vo Veľkom Záluží. Na slávnostiach však privítali aj vzácnych hostí, a to predovšetkým dcéru Jozefa Antalíka Helenu Klevecovú z Liptovského Mikuláša. Pani Klevecová neskrývala dojatie a úprimné slzy,  keď spolu s prof. Bernardom Garajom z Katedry etnológie a folkloristiky odhalili pamätnú tabuľu na počesť jej otca. Pani Klevecová vyrastala s gajdami a priamo s otcom ich vyrábali, nikdy si však na nich nemohla sama zahrať,  nakoľko v minulosti hra na gajdy ženám neprislúchala. Preto o to vrúcnejšie a úprimnejšie boli jej slová, kedy osobne na slávnostiach poprosila Mišku Pavelcovú, aby je na gajdách zahrala. A úsmev na krásne vráskavej múdrej tvári už vyše deväťdesiatročnej Heleny Klevecovej prezrádzal celé posolstvo udržiavania tradícií našich predkov, ktoré je ukryté v pokračovaní mladou generáciou a jej šírením aj v súčasnej dobe.
Významný dar však dostal od rodiny Antalíkovej aj MO MS Veľké Zálužie v podobe osobných gájd J. Anatíka, ktoré si následne zrenovovali. Gajdy symbolicky na podujatí odovzdala Antalíkovmu pokračovateľovi  M. Pavelovi riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová, ktorá za oživovanie gajdošských tradícií, zber regionálnych piesní a a ich spracovanie, prácu s najmenšími deťmi a mládežou, ale zároveň aj za plodných dvadsať rokov činnosti odovzdala miestnemu odboru MS ďakovný list.
Tohtoročné Matičné slávnosti vo Veľkom Záluží sa konali s finančnou podporou Matice slovenskej.

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

 

Drevorezba - pamätná tabuľa Jozefovi Antalíkovi, autor: P. Koteš

Drevorezba – pamätná tabuľa Jozefovi Antalíkovi, autor: P. Koteš

H. Klevecová, dcéra gajdoša J. Antalíka s prof. B. Garajom

H. Klevecová, dcéra gajdoša J. Antalíka s prof. B. Garajom

Členovia detského krúžku, hra na píšťaľkách, gajdách: F. Chňapek, N. Kollárová, S. Kollárová, K. Ivaníčková, M. Kuruc L. Majerčíková pod vedením M. Pavelovej

Členovia detského krúžku, hra na píšťaľkách, gajdách: F. Chňapek, N. Kollárová, S. Kollárová, K. Ivaníčková, M. Kuruc L. Majerčíková pod vedením M. Pavelovej

Vľavo M. Pavel a F. Chňapek

 Vľavo M. Pavel a F. Chňapek 


Fsk Drienka a jej členky: M. Pavelová, A. Rábeková, J. Chňapeková,Z. Balážiová, I. Ovčíková, G. Pavelová

Fsk Drienka a jej členky: M. Pavelová, A. Rábeková, J. Chňapeková,Z. Balážiová, I. Ovčíková, G. Pavelová

Predsedníčka MO MS Veľké Zálužie Gabriela Pavelová

Predsedníčka MO MS Veľké Zálužie Gabriela Pavelová


8833: Fsk Drienka

2018-12-23T21:53:35+00:0023 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X