XX. jubilejný ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2017/2018


//XX. jubilejný ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA 2017/2018

Tohtoročná súťaž mala prívlastok XX. jubilejný ročník. Máme v živej pamäti, ako sme chystali zborník k X. výročiu súťaže O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA, lebo v roku 2008 sme si pripomínali aj 20. výročie vzniku Literárneho klubu BERNOLÁK (LKB) ako hlavného vyhlasovateľa a gestora súťaže. To znamená, že Literárny klub Bernolák má svoje 30. výročie!
Tak ako každoročne súťažný poriadok bol uverejnený v septembri 2017, ako aj v januári 2018 v dvojtýždenníku KULTÚRA, v SNN, niekedy v mestskom periodiku Novinky z radnice (NzR), na webovej stránke MO MS Trnava, ako aj na facebooku.
V tomto roku nám práce poslalo 110 autorov z celého Slovenska, ba aj autori z Čiech, Poľska a Švajčiarska. Záslužnú prácu na poli výchovy mládeže k poézii a próze vykonávajú pedagógovia. V tomto roku to boli zo škôl: Gymnázium Janka Kráľa Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce, ZŠ Povýšenia Sv. Kríža Smreková 38, Smižany, ZŠ Komenského 307/22, Svidník, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa, ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa, Gymnázium Štúrova 23, Turzovka, ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová, Katolícke gymnázium Š. Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica a Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany. Vďaka nim nám vyrastajú schopní a talentovaní autori.

Odborná porota pracovala v zložení PhDr. Ján Gallik, PhD., PhDr. Jozef Brunclík, PhD., z UKF Nitra a Mgr. Eva Jarábková z Trnavy. Podľa propozícií porota okrem mimoriadnych ocenení hodnotila práce v 1., 2. a 3. kategórii v poézii a v 1., 2. a 3. kategórii v próze takto:

MIMORIADNE OCENENIA

 

LAUREÁT SÚŤAŽE

CENA PREDSEDU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

JOZEF TOMÁŠIK – PRITRNAVSKÝ

Bratislava

CENA PRIMÁTORA MESTA TRNAVA

PETRA POLNIŠEROVÁ

Nová Baňa

CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

MAREK SOPKO

Nitra

CENA LITERÁRNEHO KLUBU BERNOLÁK TRNAVA

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Příbram

POÉZIA

 1. KATEGÓRIA
 2. miesto MÁRIA BARNOVSKÁ, Stará Ľubovňa

2.miesto EMA FRÖHLICHOVÁ, Stará Ľubovňa

 1. miesto MARTINA VILINOVÁ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

MARIANA IBRAHIMI, Topoľčany

LAURA NOVOTNÁ, Smižany

ZUZANA KAČMÁROVÁ, Svidník

 

 1. KATEGÓRIA
 2. miesto IRENA GEORGIEVA DIMOVA, Banská Bystrica
 3. miesto KLAUDIA RYBOVIČOVÁ, Stará Ľubovňa
 4. miesto MAREK JAROŠ, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie

KRISTIÁN LAZARČÍK, Horné Otrokovce

BRANISLAV VALKOVIČ, Hronský Beňadik – Psiare

RADKA HORVÁTHOVÁ, Trnava

KRISTÍNA KOMÁROVÁ, Slepčany

ADAM KOLLÁR, Stará Ľubovňa

 

III. KATEGÓRIA

1.miesto PETER ŠÍPOŠ, Topoľčany

 1. miesto ZUZANA MARTIŠKOVÁ, Topoľčany
 2. miesto GABRIELA GRZNÁROVÁ, Topoľčany

Čestné uznanie

JANA KRČMÁROVÁ, Bratislava

ĽUDMILA PISARSKÁ, Prešov

JOZEF KOTTRA, Levice

MARIANA SCHMIEDER, Riehen, Švajčiarsko

EDITA STRIEŽENCOVÁ, Trnava

EMÍLIA FILIPOVÁ, Svätý Peter

JÚLIA RAKOVSKÁ, Smolenice

VIERA PROCHÁZKOVÁ, Považská Bystrica

 PRÓZA

 1. KATEGÓRIA
 2. miesto ANNA SEMKOVÁ, Bratislava
 3. miesto JÁN PLACHÝ, Zemianske Kostoľany
 4. miesto EVA SIGETOVÁ, Radošina

Čestné uznanie

NELKA OČENÁŠOVÁ, Hriňová

KEVIN VYRAVEC, Svidník

LÍVIA ČEREMUGOVÁ, Svidník

 

 1. KATEGÓRIA
 2. miesto KARIN CHRVALOVÁ, Trnava
 3. miesto BARBORA LANGOVÁ, Stará Ľubovňa
 4. miesto EMMA LACOVÁ, Zlaté Moravce
 5. miesto DOMINIKA GAVLÁKOVÁ, Oščadnica

Čestné uznanie

JÁN JAKUB PŐS, Bojnice

SLÁVKA JALČOVÁ, Michalovce

KRISTÍNA KOBOLKOVÁ, Klokočov pri Čadci

 

III. KATEGÓRIA

 1. miesto JANKA BLAŠKOVÁ, Jaslovské Bohunice
 2. miesto JOZEF KOLLÁR, Bratislava

2.miesto EMÍLIA MOLČÁNIOVÁ, Predajná

 1. miesto ANNA JÓNASOVÁ, Galanta
 2. miesto ADELA ORAVCOVÁ, Pezinok

Čestné uznanie

ANNA ADAMČIAKOVÁ, Mýto pod Ďumbierom

MÁRIA KUTÁKOVÁ – OPATOVSKÁ, Trnava

MICHAL SCHMIDT, Senica

ARPÁD MATEJKA, Trnava

EVA MASNÁ, Podhorie

RICHARD R. SENČEK, Banská Bystrica

ĽUDMILA JEŠKOVÁ, Považská Bystrica

Priebeh slávnostného vyhodnotenia

Z 54 ocenených autorov prišlo 28, ospravedlnilo sa 16 autorov, 10 autorov na list oceneným a pozvánku nereagovalo.

Vo štvrtok ráno, 17. mája 2018 od 7. do 9. h bola prezentácia účastníkov. O 9.30 h nasledovalo slávnostné prijatie na radnici, kde nás privítala Mgr. Vierka Hrdinová, z referátu protokolu Kancelárie primátora Mesta Trnava a uviedla hovorcu Mesta, Ing. Pavla Tomašoviča. Potom Dr. Adriena Horváthová, predsedníčka Literárneho klubu Bernolák, vyhlasovateľa a garanta súťaže, predstavila Ing. Tomašovičovi porotu, prítomných hostí, ako aj ocenených autorov. Ing. Tomašovič, sám literát a autor, či recitátor sa prítomným prihovoril fundovaným, až poetickým príhovorom. Slávnostná chvíľa bola podčiarknutá úžasnou interpretáciou básne Trnava od Jozefa Tomášika, Laureáta súťaže a Ceny predsedu TTSK, ktorú predniesla JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR SR. Po zápise do pamätnej knihy Mesta, prevzatí darovaných publikácií od Mesta Trnava a slávnostnom prípitku sme si urobili kolektívnu fotografiu a pobrali sme sa pokloniť k pomníku nášho velikána Antona BERNOLÁKA. Napriek tomu, že trochu popŕchalo, tam nás už čakal detský spevácky zbor zo ZŠ s MŠ z Námestia Slovenského učeného tovarišstva v Trnave a osviežil nás svojimi vhodne vybranými piesňami. Po krátkom príhovore, poklone nášmu prvému kodifikátorovi slovenského jazyka A. Bernoláka a programe speváckeho zboru sa naši hostia pobrali na obed.

O 13. h nastala dlho očakávaná chvíľa. Zasadačka MZ sa začala napĺňať. Po predstavení zástupcov spoluorganizátorov – za TTSK vicežupana Mgr. Mareka Neštického a Mgr. Petra Kadlica, povereného riadením odboru kultúry, za KJF Mgr. Líviu Kolekovú, riaditeľku, za Mesto Trnava Ing. Pavla Tomašoviča, hovorcu Mesta Trnava a taktiež odbornej poroty, boli prednesené ukážky mimoriadne ocenených autorov a odovzdané diplomy a ceny v poézii a próze podľa jednotlivých kategórií. V krátkych predeloch si prítomní vypočuli v podaní Ing. Pavla Tomašoviča, JUDr. Magdalény Kuciaňovej, Margaréty Partelovej a Kláry Bartakovičovej vybrané ukážky z prvých miest v poézii aj próze. Po 15. hodine, po krátkej pauze a predaji zborníkov z tohtoročnej súťaže sa uskutočnil odborný hodnotiaci seminár. Súťažiaci si mohli vypočuť hodnotenie odbornej poroty na svoje literárne práce a v krátkej konfrontácii naň aj reagovať. Po vyčerpávajúcom hodnotení a postupnom odchode súťažiacich z celého Slovenska bol o 17. hodine seminár oficiálne ukončený.

PhDr. Adriena Horváthová

predsedníčka MO MS v Trnave

2018-05-29T14:59:30+00:0029 mája 2018 |Trnavský kraj|
X