Základná škola M. R. Štefánika v Budimíre ide príkladom


//Základná škola M. R. Štefánika v Budimíre ide príkladom

Budimír, 26. 3. 2018

Základná škola M. R. Štefánika s materskou školou v obci Budimír pri Košiciach ide svojím prístupom príkladom. Základná škola nesie meno národovca a vlastenca M. R. Štefánika a celé jej prostredie dýcha slovenskou históriou. Pri vchode návštevníkov, ale najmä žiakov privíta obraz M. R. Štefánika so známym heslom: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“ Steny chodby školy sú lemované historickými mapami vývoja územia dnešného Slovenska a mnohými ďalšími vzdelávacími obrazmi. Práve tento prístup k vzdelávaniu a aktivity riaditeľky ZŠ Jany Bavoľárovej a ostatných pedagógov vyzdvihol predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý v pondelok, 26. 3. 2018 túto základnú školu navštívil. Spolu s predsedom Matice slovenskej sa na návšteve zúčastnil aj pán riaditeľ Domu Matice slovenskej Michal Matečka, riaditeľ Sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej Peter Schvantner a mladý matičiar zo Sečoviec Dávid Serbinčík.
Hlavný účel návštevy spočíval v podaní historických súvislostí vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 1918 formou prednášky predsedu MS Mariána Gešpera. Žiaci najprv privítali predsedu Matice slovenskej svojou školskou hymnou a potom sa začala prednáška, ktorá sa niesla v interaktívnom duchu. Žiaci veľmi dobre reagovali na otázky predsedu MS. Prednáška obsahovala základné informácie, fakty a súvislosti vzniku Česko-Slovenskej republiky. Táto téma však zahŕňa aj mnoho osobností, pričom jednou z najvýznamnejších bol práve M. R. Štefánik. Predseda MS Marián Gešper podal o M. R. Štefánikovi základné informácie, týkajúce sa jeho mladosti, štúdií, vedeckej, ale napokon najmä vojenskej a politickej kariéry. Zdôraznil Štefánikov prínos pre vznik tzv. 1. ČSR, ale taktiež zdôraznil jeho pôsobenie a postavenie v našej histórii ako inšpiratívnej a vplyvnej osobnosti, ktorá zanechala výraznú stopu v našich národných dejinách. Jeho životný príbeh obsahuje mnoho inšpirácie pre mladých ľudí, ktorá môže vyústiť v motiváciu pracovať pre národ a národného ducha. Plody jeho práce sú zreteľné dodnes, a teda jeho vplyv na dnešnú mládež, ale aj pre Slovákov je stále značný. Záver prednášky sa niesol v diskusnom duchu a žiaci si svojou aktivitou vyslúžili pochvalu, ale aj odmenu v podobe rôznych kníh s národnou tematikou. Predseda MS Marián Gešper sa na záver ešte poďakoval riaditeľke ZŠ a ostatným pedagógom, ale najmä zúčastneným žiakom, ktorí ho svojou aktivitou milo prekvapili. Školy, akou je práve ZŠ M. R. Štefánika v Budimíre, sú dôkazom toho, že sú stále pedagógovia a aktívni ľudia, ktorým osud nášho národa nie je ľahostajný. Podpora takýchto škôl patrí medzi priority vedenia Matice slovenskej, a preto aktivity spojené s prezentáciou národných dejín a národných dejateľov budú pokračovať aj na iných školách.

Text a foto: Mgr. Peter Schvantner

2018-04-13T15:05:29+00:0013 apríla 2018 |Košický kraj|
X